Денчо Владимиров: "Спасен живот"

25.10.2014
Снимка 1

Из редакторските мемоари

В редакцията влезе мъж, измокрен до кости.

- Дойдох - каза, задъхвайки се той -… дойдох да съобщя за спасен живот!

- Кой извърши това? - попитах го аз и  бързо хванах химикалката.

- Аз.

- И как се случи? – вече пишех въодушевен .

 - Ами… гледах го как се клатушка на мостчето над реката и по едно време  мъжът падна във водата. Хвърлих се и го спасих.

- Браво, проявили сте истински героизъм!? Сигурно много сте се борили за него във водата… И колко дълбоко беше ? Метър, два, три?…

- Ами , не, нали я знаете нашата река, пресъхва често, имаше според мен  две-три педи вода…

- Но…тогава ? Тогава чий живот сте спасявали?

- Как чий, бе?!- възмути се на въпроса спасителят, - ами на нещастната риба в реката! Ако онзи пияница  беше останал във водата още минута-две, рибата щеше да бъде изтровена до една!

 

карикатура: ©студио Диаскоп