по заглавие   по съдържание

Кристин Юрукова: "Денят на все надежди" - "Тютюнотърговците" V

13.06.2019
image

В рубриката "Четиво с продължение" ► "Диаскоп" представя новия роман на Кристин Юрукова "Денят на вси надежди" - "Тютюнотърговците", който, по думите на авторката, е пряко свързан с Пловдив. "Хармонии дълбоки, тайнствени вълнения душата ми прегръщат, по-нежни от сестри..." Първа част тук Втора...

прочети повече...

Васил Балев: "Тежест"

10.06.2019
image

Не чувам нищо Камък ли каза? Облак? Кедър? Кит? Или изгубена пчела над океана заета да събира сол от месоядните цветчета на очите ти? Гледам те: такъв: с огромни зъби на баща Когато изговаряш думите ти сякаш ме изяждаш но не чувам нищо Само нулево пищене И - последно: Кит ли каза? Сигурно е камък...

прочети повече...

Цветанка Еленкова: "Той е тука и ме пази" - "Седмият жест II"

06.06.2019
image

„Седмият жест II” е книга със 77 плюс 7 фрагмента, всеки един с равен брой редове. Тя е продължение на емблематичната книга на Цветанка Еленкова „Седмият жест”, излязла през 2005 г. и имаща до сега три издания в чужбина: Сърбия (2009), Англия (2011), Франция (2018). Фрагментите са писани в...

прочети повече...

Цветелина Петрунова: "Призраци на настоящето"

03.06.2019
image

Когато бяхме стигнали до най-далечните предградия и дискът беше свършил, той пушеше поредната си цигара и почти не говорехме. Пуснах го отново. – Няма ли вече да ме попиташ къде отиваме? – Няма значение. Облегнал се беше на вратата от страната си и ме гледаше с цигара ту в уста, ту в ръка. – Защо...

прочети повече...

Жан-Мари Клинкенберг: "Курс по обща семиотика"

22.05.2019
image

Жан-Мари Клинкенберг, "Курс по обща семиотика" Изд. СОНМ, 2019 Превод от френски: Красимир Кавалджиев Редактор: Мая Горчева Художник на корицата: Веселин Праматаров „Курс по обща семиотика“ на Клинкенбергни предлага възможността да се запознаем с основите на тази кръстопътна наука, която...

прочети повече...

Яна Букова: "Светлината е суха, чупи се лесно" - "Записки на жената призрак"

19.05.2019
image

Записки на жената призрак Господине, господине, има една черна дупка на дъното на басейна Ви. Така от муха на муха и хоризонтът се разширява. Като дете живеехме близо до Цирка и ме мъкнеха на всяко ново представление. Най-добре от всичко помня една набита гимнастичка, която правеше кълбо напред и...

прочети повече...