Мариана Тодорова: Марин Георгиев – коренът се опознава в плодовете си

09.06.2023
image

Той е сред най- интригуващите фигури в съвременната българска култура: поет на българското село, ярък романтик и безкомпромисен публицист, прецизен преводач, сериозен издател. В началото на 1991 г. основава първото частно издание в областта на културата – „Литературен форум, ООД“. На 5 февруари 1992 г. е избран от общото събрание на съдружниците за управител на фирмата и директор на вестника и издателството, а от 2001 г. е и негов собственик. Започва с поезия, от чиято позиция и досега не отстъпва: в предговора към първата му книга „Село“ (изд. „Народна младеж“, 1975) Здравко Петров вдига високо летвата за поетичен дебют, посочвайки дълбоката земна философия на персонажите в творбите на М....

прочети повече...

Мариана Тодорова: Черната светлина при Галин Никифоров

05.06.2023
image

... човешката душа, която си представям като едно меко черно кълбо, чийто дълбини просветват едва-едва. Защото в нея има и Мрак, и Светлина. (Г.Н.) Нехарактерно писане. Изказът е нов за традициите на българската проза, пресъздаден в близост до стилистиката на сюрреализма, познат ни в своето богато разнообразие и чувствителност чрез изкуството на художниците от минали векове. А героите на Галин Никифоров са наши съвременници. Дебютната книга на Галин Никифоров е новели със заглавие: „Последната истина“ (1998). Зад претенциозното заглавие, допустимо за първа изява, не стои фрагментарен състав от по-къси белетристични форми, а концептуална книга. По-късно в периода от 2003 до 2023 г. писателят...

прочети повече...

"Свети Георги" от Мантеня: Воин-пешак и змееборец, победител над злите сатанински сили

05.05.2023
image

Съкровищата на Европа Огнището на западното изкуство е Италия, където са създадени и най-хубавите негови образци. Франческо Скуарчионе или Скварчионе (1395-1474) кръстосва Италия и Гърция, събирайки остатанки от антични произведения на изкуството, след което открива в Падуа школа на живопис. Той обучава около 137 ученика. Най-бележит между тях е Андреа Мантеня (1431-1506), чиито работи се отличават с остра и ясна рисунка и бои без преливания. Мантеня е знаменито име в историята на италианското изкуство. Голяма роля за оформянето му като художник изиграва обстоятелството, че ателието на Скуарчионе представлявало и нещо като антикварна лавка, където били колекционирани и преподавани фрагменти...

прочети повече...

Ружа Маринска: Акварелистът Васил Чакъров

24.04.2023
image

Някога център на занаяти и просвета, през 20.век Самоков запада и се превръща в провинция. Занемара и липса на себеуважение заменят предишния кипеж и гордост. За миналото свидетелстват няколкото архитектурни паметника и редките стари къщи, които си отиват една по една. Ето в този град живее художникът Васил Чакъров. Дошъл е тук от кюстендилското село Багренци и тук е останал. В това си е казала думата съдбата. Но се е проявил и характерът на художника. Още от момчешката снимка ни спира погледът на човек, който си знае цената. Присмехулен – едновременно ироничен и самоироничен, той издава готовност да противостои на предизвикателствата. Въпреки всичко да се самоизградиш като художник и като...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: Марко Пино да Сиена (1520 - 1587) и "Възкресение"

17.04.2023
image

Казват, че Микеланджело дал следното указание на художника Марко Пино да Сиена (1520-1587): „За предаване на движение и грация във фигурите няма по-подходяща форма от змиевидно извита пирамида със съотношения – едно, две и три между разстоянията на някои части от фигурата”. В това правило се съдържа цялата тайна на така наречения от художниците ефект "Furia". Огънят е най-активната стихия, а формата на пламъка повече от всичко друго изразява движението, тъй като неговият връх завършва с острие, стремящо се към своята форма отвъд въздуха. Разполагането на фигура в подобна форма може да се осъществи чрез два способа. При първия върхът на пирамидата е нагоре, където едното рамо е в ракурс и...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Художникът Николай Ге и неговата прочута картина "Що е истина?"". Иисус Христос като революционер и апостол на бедните"

14.04.2023
image

Първа публикация: 22 юни 2019 година „Диаскоп“ публикува статия за влиянието на Александър Иванов върху комикс композициите (близко-далечно). С настоящето изследване се фокусира върху Николай Ге, като с това още веднъж се потвърждава мисълта, че художникът е носител на народния дух и никаква техника не е в състояние да даде онзи отпечатък на религиозната живопис, който е присъщ на източните (славянските) художници. Познаването на иконописната традиция улеснява разбирането на съвременните изобразителни проблеми. В комикс изкуството много често се срещат композиции с два центъра, които изразяват сблъсък на контрастни идеи. Ето защо е полезно да се знаят изразните средства от художествения...

прочети повече...

1..15 от 3232