Ивона Карачорова: Славянският псалтир – превод, развой, редакции

30.11.2023
image

Псалтирът е една от книгите на Стария завет в християнската Библия. Старият завет е еврейската Библия, наречена Танах, състояща се от 39 книги, която става част от християнската библия във всичките й преводи. Тя се формира постепенно, като окончателното й оформяне като цяло (като канон) минава през три етапа, отразени в трисъставния характер на еврейската Библия: 1. Законът (евр. Тора – Моисеевото петокнижие), 2. Пророци (евр. Невиим или Набелим), 3. Писания (евр. Кетувим), към които спада и Псалтирът. Появата на третата група „Писания“ съвпада с окончателното приключване на старозаветния канон в 100 г. след Хр. на равинския събор в палестинския град Ямния. Псалтирът като всички...

прочети повече...

Радомиров псалтир – палеографски и текстологичен анализ, наборно и факсимилно издание 

28.08.2023
image

Радомиров псалтир – палеографски и текстологичен анализ, наборно и факсимилно издание. 2022. Зографска издателска поредица Библиотека „Към изворите“. Зографски манастир, Света гора. В библиотеката на Зографския манастир на Света гора се пази пергаментен ръкопис от XIII век под името Радомиров псалтир, наречен на преписвача дяк Радомир. Най-ранната му регистрация е в ръкописен каталог от 1895 г. (№291 сред манастирските кондики) под № 17. В каталога на Антон Попстоилов е под №60. Манастирската сигнатура е Iд13, номерът на ръкописа според каталога на Григорий Андреевич Илински е 47 . В описа на Зограф ръкописът е под №60, а в каталога - №59. Настоящето издание се състои от две части. В...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Успение Богородично"

15.08.2023
image

Анализи на сюжети и символи от европейската съкровищница. Сюжетът „Успение Богородично” първоначално широко е бил представен в готическата скулптура през 13 век, особено на църковните порти в храмовете, посветени на св. Богородица и е важна тема в религиозното изкуство. Типичното във формата на ренесансовата живопис се състои от два или три елемента, поставени един над друг. Св. Богородица е разположена в средата на въздушното пространство, където стои или е седнала на трон, пренасян от ангели, някои свирещи на музикални инструменти. Нейните ръце са в молитвен жест или простряни над този, към когото е устремен погледът ù. Фигурата на св. Богородица е обрамчена от ангели, образуващи...

прочети повече...

СЪКРОВИЩАТА НА ЕВРОПА: "Бурлаци на Волга" на Иля Репин и окованият герой

02.08.2023
image

Бурлак (в мн. ч. бурлаци) е наемен работник в речния транспорт на Русия в периода от XVI до началото на XX век. Бурлаците, вървейки по брега, теглят срещу течението с помощта на въжета речен съд по някоя от големите руски реки Волга или Дон, прекарват го от едно пристанище до друго. Основният вид плавателен съд, теглен от бурлаците, е т. нар. расшива – речен платноход с товароподемност до 400 – 480 тона. Такъв кораб например теглят бурлаците на прочутата картина на Иля Репин „Бурлаки на Волге“. Бурлашкият труд е сезонен – през пролетта и през есента. За успешното общо изпълнение на задачата си бурлаците се обединяват в артели. Артел е сдружение на няколко лица, съединени чрез свой капитал и...

прочети повече...

Александра Ивойлова: Цвете върху пиедестала

25.07.2023
image

Художникът и вятърът Художникът искаше да нарисува вятъра – и рисуваше листа, които излитат лудо от пожълтялото дърво като искри от разпалван огън. Той искаше да нарисува вятъра, и рисуваше как се струи и проблясва тревата в ливадата. Той искаше да нарисува вятъра, и рисуваше облаци, пръснати в паническо бягство по небето. Художникът искаше да нарисува вятъра, и виждаше винаги, че рисува друго. Атанас Далчев Цвете върху пиедестала Най-невероятното е, че самият поет рисува винаги „друго“. Само че по обратния път на този, по който е достигнал финалния акорд, поантата на стихотворението. Художникът се опитва да нарисува неуловимото, а поетът сякаш иска да разкрие онова, което го поражда. Така...

прочети повече...

Борис Минков: „Висящите полета на българската литература“

01.07.2023
image

Много пъти започвах да пиша тази книга. В различни посоки, с различни нагласи, настройки, настроения. Много пъти се отказвах. Постоянно беше само съмнението - и в писането, и в неговите полета, израз на самото висене. Борис Минков Фигуративната представа oт заглавието на тази книга описва висенето като сноп от неподредени и нестабилизирани възможности, които подлежат на съставяне в перспективата на читателска активност. В този смисъл висящите полета изпълняват роля на своеобразни (рецептивни) гнезда: около тяхното отсъстващо, но пазещо идеята за виртуална наличност ядро, са протекли различни наплитания, докато други развития са били отказани, преустановени, блокирани, временно или постоянно...

прочети повече...

1..15 от 3232