Георги Чепилев: "Комикс силуети от живота на модерния клеветник" II

10.09.2020
image

Продължение от първа част тук Алегорията е отвлечена идея за неща, които не съществуват, като Невинността например. Притчата (параболата) представя къс алегоричен разказ за частна случка, достатъчно типична и изразителна, за може да служи за илюстрация на една обща мисъл. Всяка басня, която не обработва художествено алегоричния разказ, се свежда до притча, където главната роля се пада на нравоучението, а алегоричният образ е негова проста илюстрация. Притчата, както и баснята, изнася образа на определена случка, вместо да развива същински мисълта и така остава върху почвата на алегорията. Но баснята заема своя образ от действителността, а притчата тръгва от съдържанието на една обща мисъл....

прочети повече...

Георги Чепилев: "Комикс силуети от живота на модерния клеветник"

02.09.2020
image

Преди да пристъпим към непосредствения преглед на отделните художествени решения в комикс изкуството, ще се опитам да обърна внимание на някои принципи, които имат съществено значение върху тематичните произведения. В качеството на такъв принцип изпъква алегорията – важен фактор за българските комикси. Алегорията привлича вниманието на българските комикс автори като самостоятелен жанр до социалистическия период. Диапазонът не е ограничен и алегоричните мотиви влизат в постоянния арсенал на художествените средства и често се забелязват и в други жанрове. Често и историческите повествования в картини са облечени в алегорични форми. Що се отнася до ширината на въпроса, констатира се, че...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Придворен театър"

29.07.2020
image

За дружествата Дружество се нарича това, когато няколко човека се съгласяват взаимно да действат и да си помагат един на друг за напредък в своята сфера. Истинското дружество е добре уредено, в него членовете работят честно и искрено, затова винаги допринася голяма облага не само на дружеството, но и на другите хора. Всеки член на дружеството се старае неговите приятели да напредват. Негови задължения са да почита и спазва правилата на дружеството, да не злоупотребява с доверието, да не извършва беззаконна дейност или във вреда на дружеството заради лична облага. При грешки на някой от членовете от дружеството е необходимо внимателно, кратко и любезно да бъде посъветван. Ползите за...

прочети повече...

Немислимото става реалност в "Метаморфози" - новата графична новела на Емилиян и Станимир Вълеви

04.07.2020
image

С удоволствие споделяме с Вас най-новия си проект - графичната новела Метаморфози, Изд. Ерго. МЕТАМОРФОЗИ In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora. Възнамерявам да говоря за форми, променени в нови образувания. - Овидий, МЕТАМОРФОЗИ, 8 г. сл. Хр. ► Тази книга събира две новели, проследяващи няколко от безкрайните лица на метаморфозата – Ариадна и Под моята кожа. Светът, който познаваме, се променя внезапно. Немислимото става реалност. Неизбежното е непосредствено. Когато ние се променим, преди да сме усетили, или когато промяната за нас е бавна, трудна и болезнена, героят се превръща в чудовище, а екзекуторът - в спасител. Буквите се обединяват в текст. Той се събира с...

прочети повече...

Георги Чепилев: "За културните отрови на тоталитарните идеологии върху изкуството на демокрацията - комикса"

20.06.2020
image

Има културни отрови, чиято търговия не може да бъде оставена свободна. Законите на обществената хигиена налагат пресушаването на застоелите блата, от които излизат отровни бацили, разрушаващи живота. Такива културни отрови са особено фатални за малката България. Ето защо се налага една преоценка на изминатия комикс път от българската комикс история. Само по този начин ще се установи грешката, която води българското комикс развитие в постоянно крушение. Оказва се, че тази грешка възниква от недостатъчното вдълбочаване на българските комикс учени, които по понятни причини са възторжени поклонници на комунистическите разкази в картини. Възможно ли е да се представи история на българските...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Смисъл и значения на текстовата рамка в комиксите"

31.05.2020
image

Наименованията на някои български издания като „Илюстровано четиво“, „Картинен вестник“, или определението „История без думи“, „История само с една дума“, „Приказливи картинки“ и пр., дават представа за отношението между образ и слово. Според естетиката на Хегел архитектурата и скулптурата са най-материалните и тежки от изкуствата, а поезията и музиката най-духовни. Преходът от живописта към литературата е областта на комикс изкуството и заради това полюсите са образ и слово, а при журналистиката – таблоид (водещи са изображенията) и вестник. Отчита се какви са спирките за погледа – текстови или предметни. Най-класически образец за равновесие между образ и слово е серията от изображения с...

прочети повече...

1..15 от 3232