Георги Чепилев: "Придворен театър"

29.07.2020
image

За дружествата Дружество се нарича това, когато няколко човека се съгласяват взаимно да действат и да си помагат един на друг за напредък в своята сфера. Истинското дружество е добре уредено, в него членовете работят честно и искрено, затова винаги допринася голяма облага не само на дружеството, но и на другите хора. Всеки член на дружеството се старае неговите приятели да напредват. Негови задължения са да почита и спазва правилата на дружеството, да не злоупотребява с доверието, да не извършва беззаконна дейност или във вреда на дружеството заради лична облага. При грешки на някой от членовете от дружеството е необходимо внимателно, кратко и любезно да бъде посъветван. Ползите за...

прочети повече...

Немислимото става реалност в "Метаморфози" - новата графична новела на Емилиян и Станимир Вълеви

04.07.2020
image

С удоволствие споделяме с Вас най-новия си проект - графичната новела Метаморфози, Изд. Ерго. МЕТАМОРФОЗИ In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora. Възнамерявам да говоря за форми, променени в нови образувания. - Овидий, МЕТАМОРФОЗИ, 8 г. сл. Хр. ► Тази книга събира две новели, проследяващи няколко от безкрайните лица на метаморфозата – Ариадна и Под моята кожа. Светът, който познаваме, се променя внезапно. Немислимото става реалност. Неизбежното е непосредствено. Когато ние се променим, преди да сме усетили, или когато промяната за нас е бавна, трудна и болезнена, героят се превръща в чудовище, а екзекуторът - в спасител. Буквите се обединяват в текст. Той се събира с...

прочети повече...

Георги Чепилев: "За културните отрови на тоталитарните идеологии върху изкуството на демокрацията - комикса"

20.06.2020
image

Има културни отрови, чиято търговия не може да бъде оставена свободна. Законите на обществената хигиена налагат пресушаването на застоелите блата, от които излизат отровни бацили, разрушаващи живота. Такива културни отрови са особено фатални за малката България. Ето защо се налага една преоценка на изминатия комикс път от българската комикс история. Само по този начин ще се установи грешката, която води българското комикс развитие в постоянно крушение. Оказва се, че тази грешка възниква от недостатъчното вдълбочаване на българските комикс учени, които по понятни причини са възторжени поклонници на комунистическите разкази в картини. Възможно ли е да се представи история на българските...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Смисъл и значения на текстовата рамка в комиксите"

31.05.2020
image

Наименованията на някои български издания като „Илюстровано четиво“, „Картинен вестник“, или определението „История без думи“, „История само с една дума“, „Приказливи картинки“ и пр., дават представа за отношението между образ и слово. Според естетиката на Хегел архитектурата и скулптурата са най-материалните и тежки от изкуствата, а поезията и музиката най-духовни. Преходът от живописта към литературата е областта на комикс изкуството и заради това полюсите са образ и слово, а при журналистиката – таблоид (водещи са изображенията) и вестник. Отчита се какви са спирките за погледа – текстови или предметни. Най-класически образец за равновесие между образ и слово е серията от изображения с...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Трите типа психология в комикс граматиката"

21.05.2020
image

Опитът на французите по време на революцията да заменят религията с наука, бе несполучлив. Частицата истина никога не е истина. Когато се посочва само непълната част, това е произнасяне на лъжа или фалшифициране. Науката, изкуството, нравствеността взети поотделно нямат всеобхващащия характер на религията, но са само една определена част. Съществено свойство на всеки предмет е протяжността. От това следва, че всяко материално тяло: Може да бъде разделено на части. Има известна големина. Има известни форми. Заема определено място в пространството. Тези материални свойства имат съответно свои характерни изразни средства в комикс граматиката. Когато вън от нас става някакво явление, ние го...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Бъдещето на комикс изкуството през най-ново време: 2015 – 2220 година"

14.05.2020
image

От гледна точка на комикс изкуството в момента развитието на културата е в междинен преходен период. В спиралата на стадиите от художественото развитие сега се намираме в началото на „най-новото време”, движещо се към „супер новото време”, което обхваща периода от 2015 г. до 2220 г. Някъде около 2014 и 2015 г. дигиталният капитализъм замени индустриалния капитализъм, с което се причиняват огромни щети на реалната икономика. Последва рязко разширяване на бездната между бедни и богати и залезът на средната класа. Преобладаващото мнение е, че в новата епоха редица професии, които до момента са били доходоносни, започват да се изместват от други. Държавното подпомагане, както и досегашните...

прочети повече...

1..15 от 3232