"При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме": Вавилонският плен, Питер Паул Рубенс и Петко Р. Славейков

27.04.2023
image

Режимът на император Вителий се превръща в кървав терор. В продължение на няколко месеца той се занимава най-вече с организирането и провеждането на екстравагантни пиршества и пиянски веселби… Славейков сравнява своето неподходящо за култура време с Вавилонския плен. Така било и с евреите. Когато неприятелят опустошил родината, а тях отвел в плен във Вавилон, евреите започнали да плачат за изгубената родина. „При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомнихме за Сион. На върбите, всред Вавилон, окачихме нашите арфи. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие...” Еврейският народ бил един от най-музикалните народи на древния Изток. У него била в...

прочети повече...

Велики силуети: Екзарх Стефан - "Впечатления и мисли"

20.08.2021
image

Из реч произнесена при откриване на Народното събрание, 28 Октомври 1929 г. Вие, дошли тук като мандатьори на народа, - не се съмняваме нито за минута – ще искате да представите въжделенията на родината ни такива, каквито са те през самите народни чувствания и разбирания, т.е. през чувстванията и разбиранията на въпиющите духовни, политически и икономически нужди на народа ни… Нека вярваме, че неотдавнашният пожар в тази заседателна зала изгори всичко, което в миналото е било недостойно и неполезно за свещената служба на тоя институт и нека се надяваме, че през видимата обнова на тоя храм за народно законодателствуване, не само символически, но и фактически ще се обнови и възкрили народният...

прочети повече...

Диоген и Херей: "Трите грации" или за цената на един човешки живот

13.05.2020
image

Из живота на Диоген Диоген е роден в търговския град Синоп на Малоазийския бряг на Черно море през 444 г. пр. Р. Хр. Бащата на Диоген бил банкер и извършвал големи парични дейности, Диоген, за разлика от баща си, последователен и суров философ циник – ходил със стари дрипави дрехи и се хранил с най-груба храна. Философите циници отличавали естественото от изкуственото. Потребността да се яде и пие приемали за естествена; етикетът в държавния и семеен живот, науката, робството и всичко останало - за измислено от хората и затова изкуствено. Мъдрецът, според учението им, удовлетворявал естествените и необходимите потребности и се въздържал от изкуствените. Ограничението на потребностите до...

прочети повече...

КОМИКС РЕЧНИК: "Светофарът"

10.05.2020
image

СВЕТОФАРЪТ Виждам го случайно от високия прозорец. Един слепец на кръстопътя между минивана и летящото ферари върви несигурно, преди завоя спира, ослушва се сред оглушителния грохот на колите. После тръгва умислен към малката уличка, вярвайки, че воят на сирените го приветства. Стихотворението е от книгата на Христина Мирчева "Бялата сянка" 2017 Още в рубриката РЕЧНИК © Диаскоп Комикс - Diaskop Comics Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват...

прочети повече...

Митрополит Иларион: "Трудолюбието като добродетел"

07.05.2020
image

Данъкоплатец или гражданин? Отношението на гражданина към държавата е било различно с оглед на строя и режима, който господствал в различни времена. По време на либерално-демократичния режим връзката между гражданина и държавата е задължението да се носят известни данъчни тежести и да се защитава страната. Тези две задължения са най-явният белег, който посочва пътя за изпълнение на дълга. Частните прояви на отделния член на нацията не интересуват държавата, а и той не се счита задължен да се съобразява с известни общи правила и повели. Дали е беден или богат, дали гладува или тъне в охолство, дали със своите деяния помага на държавната общност или служи на себе си – всичко от това не...

прочети повече...

Георги Чепилев: Съкровищата на Европа – „Свети Георги” от Мантеня

06.05.2019
image

Огнището на западното изкуство е Италия, където са създадени и най-хубавите негови образци. Франческо Скуарчионе или Скварчионе (1395-1474) кръстосва Италия и Гърция, събирайки остатанки от антични произведения на изкуството, след което открива в Падуа школа на живопис. Той обучава около 137 ученика. Най-бележит между тях е Андреа Мантеня (1431-1506), чийто работи се отличават с остра и ясна рисунка и бои без преливания. Мантеня е знаменито име в историята на италианското изкуство. Голяма роля за оформянето му като художник изиграва обстоятелството, че ателието на Скуарчионе представлявало и нещо като антикварна лавка, където били колекционирани и преподавани фрагменти от стари рисунки,...

прочети повече...

1..15 от 3232