по заглавие   по съдържание

Открий сам!

06.01.2015
Снимка 1

1. През коя година и в кое издание в България се отпечатва комиксът "Винету"?

2. Кой е авторът на книгата "Винету" и какво знаете за него?

3. Кой е художникът и в колко страници е отпечатан комиксът "Винету"?

 

©"Диаскоп"