Дарина Денева: "спомени...души къщата стара лоза"

20.01.2015
Снимка 1
1.
детска рисунка
майката и бабата
почти еднакви
 
child’s drawing
mommy and granny
the same age
 
детский рисунок
мать и бабушка
одного возраста
 
2.
първото цвете за мама
маргаритка
откъсната с корена
 
first flower for mommy
a daisy
pulled from the root
 
первый цветок для мамы
ромашка
вырванная с корнем
 
 
3.
юлска вечер
отстрани на пътя
половин луна
 
July evening
by the side of the road –
half moon
 
июльский вечер
с той стороны дороги
половина луны
 
4.
спомени ....
душѝ къщата
стара лоза
 
memories ....
the old vine
strangles the house
 
воспоминания...
душит ​​дом
старая лоза
 
5.
точно време
изостава със секунда
сянката ми
 
clock strikes midnight
my shadow runs
one second slow
 
бой часов
моя тень отстает
на секунду
 
из книгата "Кибритени лодки", изд. Пергамент 2014 виж тук
 
илюстрация: Георги Чепилев
 

 
КОЯ Е?
 
Дарина Денева
 
Родена съм през 1969 г. Завършила съм руска и английска филология в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".
 
Преводач на свободна практика.
 

 
редактор: Христина Мирчева