Весела Фламбурари: "Кашкавал или луна? Това е въпросът!"

27.01.2015
Снимка 1

Приказка от царство Горицвет

Веднъж жълтата луна слязла ниско над земята... Била толкова жълта и слязла толкова ниско, че хората я помислили за пита кашкавал и я изяли сладко.

Хубаво, но после ги зачовъркало съмнение. Разтревожили се хората, защото ако луната се е превърнала в пита кашкавал, то нещо друго трябвало да се превърне в луна... Нали така?

Мислили, мислили хората, но не могли да измислят нещо, което да превърнат в луна.
Трябва ни съвет от мъдрия магьосник! – решили хората и вкупом тръгнали към колибата на магьосника.
Щом луната е станала на пита кашкавал, то някоя пита кашкавал ще стане на луна! – рекъл мъдро, мъдрият магьосник.
Зарадвали се хората... Издоили мляко от козата, а после извъртяли една блестяща пита кашкавал – същинска луна!
А сега, затворете очи да извъртя и аз една магия! – казал им мъдро, мъдрият магьосник.

Затворили хората очи, а щом ги отворили, видели, че всичко си е отново на мястото: Луната си била пак луна, а питата кашкавал – пак пита кашкавал!

Оттогава всеки човек се чувства мъничко магьосник, защото знае как точно е направена луната!

из книгата на Весела Фламбурари
"Мина, магиите и бялата стъкленица", MBG Books 2014

 

Повече в отзива на Христина Панджаридис:

"Тази приказка е прекалено истинска, за да се усъмня в нея"

 

илюстрация: ©Диаскоп

 


 

редактор: Христина Мирчева