Конкурс: Малки жанрове - "пловдив - извор на светлина и култура"

07.04.2013
Снимка 1
Издание "Диаскоп" обявява комикс конкурс
за малки жанрове

 

Част първа - Пловдив в миналото: eсе на тема " Легенди за град Пловдив"

В помощ на участниците в конкурса предлагаме:

Разходка из град Пловдив – град на хълмове, на уникална архитектура на Стария Град, храмове, които датират от векове, река Хебър, сега Марица, достигала до подножието на тракийската крепост. Град в подем и динамична сила:

http://plovdivbg.info/

Условия за участие:  комикс творбата да бъде с изображения от една или две ленти, разположени в горната част и кратко есе-описание на идеята.

Снимките на рисуваните комикс страници трябва да бъдат в размер до 2 МВ.

Определени са награди. А авторите на най-сполучливите комикси ще бъдат поканени да осъществят своите идеи в по-голям обем творба.


 

Част втора - съвременен Пловдив:  философско съчинение със заглавие "Писмо от Пловдив"

Писмата са разговор между две отсъстващи лица. Както в разговорите темите са различни, така и в писмата се пише за различни неща. Философските писма са съчинения морални, исторически и др. В тях от начало се чете: писмо до един приятел, а след първите встъпителни думи автора се обръща към обща публика.

Конкурсът на "Диаскоп"за съвременен Пловдив е на тема "Писмо от Пловдив" като поводът за написване е малък спомен от града.


Предлагат се две възможности за направата на една страница комикс (около 6 кадъра с текст под всяко изображение - картините може да са повече на брой, но не по-малко от 2):
1) Пет минути от обикновена ситуация в Пловдив
2) Писмо - импресия от характера на жител в града или автобиографично впечатление - общуването с приятели, храната на персонажа, жилището му, настроения или вдъхновения, портрет (външен вид) на героя

Във вариант N1 е важно авторът да открие интересен дребен факт от пловдивското ежедневие и той да се анализира, докато се превърне в комикс спектакъл.


Пет минути е толкова малко, че много хора не го смятат за време. Пет минути чакане, "Само пет минути" имаме навик да казваме, пет минути страдание и пр. - все пак ще издържи човек. Но и много важни неща могат да се случат през тези пет минути. За пет минути приятели могат да станат врагове, честен човек да се обърне в злодей, да се обяви война между хора или да се реши съдбата на даден човек и т.н.


Тази малка част от времето - стойността на пет минути трябва да се прояви в пловдивска обстановка: влизане в автомобил - да се отрази пловдивска улица, разглеждане витрина на конкретен магазин, разплащане сметка в реално пловдивско кафене, фризьорски или козметичен салон от града, Пловдивския театър, аптека, ресторант, обществена сграда, ваксаджията от Джумаята...

 Да се анализира какво може да извърши човек, къде може да отиде, как сяда, как се изкачва, къде заплаща при покупка и т.н. Рисунките не е задължително да са правилни, главното е да разказват увлекателно - да се представят моментите преди и след факта, да се отразят правилно жестове и мимики. Напр. при спор между персонажи е възможно да се включат моменти на болка, изумление, напрежение и др. Финалът на творбата не трябва да показва решение на проблем, но да накара зрителя да се замисли за пътя на разрешаването му.


Кокурсът се обявява в два формата: ученически и професионален.

Срок: 01 ноември 2013 година

За контакт: [email protected]

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Diaskop comics

 

Чуждестранната илюстрация е с разрешение на автора - Александър Зограф от Сърбия