Златни мисли от Пол Валери: "О, обеднял човешки дух!"

17.07.2015
Снимка 1

В рубриката "Лятно четиво"

За драмата на духа и по повод 70 години от смъртта на Пол Валери (30 октомври 1871 - 20 юли 1945), френски поет и критик

"Всеки има свое съзнание и свое мерило, дадено изначално. Ако не разреши в него и с помощта на него личната си драма, няма да бъде разрешена и зреещата още драма на света, която е драма на духа. Защото болестта започва в личността и завършва в обществото..."

"Разрушението на мостовете между двата свята – материалния и духовния – е достигнало дотам, че липсва всяка нужда да бъде осъзнат тоя фатален процес и ако не се намерят сили да бъде отстранен, то поне да се даде едно научно определение на неговата същност. Изглежда, че живеем в епоха, която е решила да умре, лишена от любопитството да узнае поне болестта, от която умира!"

"Някога миналото позволяваше на хората да хвърлят светлина в бъдещето и да виждат някакъв път за движение. Съществуваше жажда за осмисляне на фактите, мислите и постъпките."

"Ние дотолкова съвършено и бързо преобразувахме системата на нещата, че миналото за нас изгуби всякакъв смисъл и значение. Живеем във време, когато глупостта спори с разума и опровергава всяко благородно усилие с безплодните от материално гледище резултати, добивани от него."

"Какво само разнообразие се е настанило върху нашата малка земя, в малките глави на нейните обитатели. Разнообразие на философски системи, религиозни учения, на мисли! Но, за съжаление, това е само един модернизъм, незасягащ онова, което прави от животинството живот – душата! И затова светът не само че е разделен на враждуващи индивиди, на свирепи партии, на народи и племена, но и самата личност е разделена на две половини, от които едната, по-грубата, изяжда другата, по-нежната."

"Книгите не са ли истинският смисъл на размяната, която става между известното и неизвестното, между ясното и тъмното, което характеризира нашето време? Да допуснем, че се яви нещо в света, което да унищожи всичките книги в него... И кое ще бъде това оръдие? Кой ще замени книгата и подписа върху нея?..."

"О, обеднял човешки дух!"

 


 

Автор: ©"Диаскоп"

Бележка на редакцията: Цитатите са от лекция на Пол Валери "Поглед върху съвременния свят" произнесена на 30 ноември 1933 година. Темата е разработена от автора и в едноименна книга, издадена и на български език през 1997 г. от издателство "Любомъдрие" с  преводач от френски Евгения Грекова.