138 години от рождението на Елин Пелин (1877 - 1949): "Отечество любезно..."

30.07.2015
Снимка 1
                                 Отечество любезно, как хубаво си ти!
                                                                                         Ив. Вазов
 
Отечество любезно, уроки да не са ти!
Ама си много мило и хубаво си много!
Земята ти – земя, небото ти – небо!...
Ете бая със зор изкаруваме хлябо
и малко на закона дъската му клопа.
Ама инат чиним на цяла Европа.
С тебе се хвалим дека бива и небива...
Твойта хубосия сърца ни упива
и със нея вечно ще се костоперим,
ще да ù се чудим, ще да ù се дзверим.
Твоят въздух чисти със хляб да се руча -
благ е като млеко.
А студна ти вода може да се смуче,
Отечество мило, и на гладно сърце.
Отечество мило! Да би падал хлябо готов от небото,
бих турил в торбата, седнал край селото,
бих запял на твойте дивни красоти,
бих òкал гърмовно!
Отечество любезно, е хубаво си ти!...
Отечество драго, земя моя мила,
оно много пъти гърбо ми е била
ръката стражарска, ама ти прощавам –
обичам те много, не сакам да шавам.
Народо, да кажем, оно е немотен,
Отечество мило, ама е работен –
иди къде сакаш:
по върх планините, или у механите,
иди у джендемо, ако ти е воля –
сваде че намериш от царвул парчета,
петал от магаре, кости мъченишки от някоя крава,
в ралото умряла от труд и от мъка –
сваде че намериш босонога диря
или на орача, или на пастиря!
Дявол да те вземе, Отечество мило!
Нека да си дума кой какво сака,
нека да си лаят пцета по сокака,
ама и Русия на дяда Ивана
да дойде да каже: "Триста гроша давам!",
Отечество мило, я па те не давам!
 
 
Шарж на писателя Елин Пелин: Александър Божинов

 


 

редактор: Христина Мирчева