Кристо и Жан-Клод: графики и обекти 1963-2014

03.09.2015
Снимка 1

 

На 13 септември 2015, неделя, от 18.00 часа, Софийската градска художествена галерия ще представи  за ПЪРВИ ПЪТ в България представителна изложба на КРИСТО и ЖАН-КЛОД.

Нейното пристигане, експониране и адаптиране за пространствата на галерията е с личното участие и съдействие на световноизвестния художник  и е под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

Изложбата ще продължи до 22 ноември 2015 година.

 

"Кристо и Жан-Клод: графики и обекти" е първата изложба на двамата художници в България. Организира се със съдействието на Кристо.

Експозицията се състои от 130 оригинални номерирани отпечатъци и тиражни обекти на Кристо и Жан-Клод, както и фотографии на техни творби от Волфганг Волц, покриващи периода от 1963 до 2014 г. Колекцията е съставена лично от Кристо, за да представя творчеството на двамата художници по света. Изложбата показва редица проекти, останали нереализирани, но съставляващи важна част от творческото мислене на двамата автори. През нея изчерпателно както хронологически, така и тематично може да се проследи израстването на Кристо като самостоятелен автор и съвместната работа с Жан-Клод, довела до осъществяването на някои от най-значимите проекти в съвременното изкуство: Опакованият Райхстаг, Опакованият Понт-Ньоф, Бягащата завеса, Портите, Чадърите, Островите, Над реката, Мастаба и други.

Както е известно, Кристо и Жан-Клод не приемат спонсорство за своите проекти. Те ги финансират единствено чрез продажба на своите подготвителни рисунки и ранни работи от 50-те и 60-те години.

Кристо лично проектира подреждането на творбите в залите на СГХГ. Той пое и по-голямата финансова част по организирането на изложбата. Проектът се осъществява и с подкрепата на Столична община и под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

            Със съдействието на Фондация „Америка за България”.

           Спонсори и партньори: Гьоте-институт България, Българска национална телевизия, Българско национално радио, ИДЕЯ Комм, МЕТРОРЕКЛАМА , Билборд  АД, Съюз на българските художници.

 

КОЙ КОЙ Е?

Кристо: американски гражданин от български произход, рождено име Христо Владимиров Явашев. Роден на 13 юни 1935 г. в Габрово. Произхожда от род на български индустриалци. 1953-56 следва в Художествената академия в София. През 1958 пристига в Париж, където среща Жан-Клод. През 1964 се установяват на постоянно местожителство в Ню Йорк.

Жан-Клод: американска гражданка от френски произход, рождено име Жан-Клод Мари Дена (Jeanne-Claude Marie Denat). Родена на 13 юни 1935 г. в Казабланка. Произхожда от род на френски военни. Получава образованието си във Франция и Швейцария. Умира на 18 ноември 2009 г. в Ню Йорк.

По-важни проекти:

Стена от петролни варели – Желязната завеса, ул. „Висконти”, Париж, 1961-62 г.; Въздушен пакет, Ван Абемузеум, Айндховен, Нидерландия, 1966 г.;  Опакованият фонтан и Опакованата средновековна кула, Сполето, Италия, 1968 г.; Въздушен пакет от 5 600 куб. метра, документа IV, Касел, 1967-68 г.; Опакованият Музей за съвременно изкуство, Чикаго, 1968-69 г.; Опаковани под и стълбище, Музей за съвременно изкуство, Чикаго, 1969; Опакован бряг, един милион квадратни фута, Литл Бей, Сидни, Австралия, 1968-69 г.; Опаковани паметници, Милано, Италия, 1970 г.; Завеса в долината, Рафъл, щата Колорадо, 1970–1972 г.; Бягаща ограда, окръг Сонома и окръг Марин, щата Калифорния, 1972-76 г.; Опаковани алеи, Джейкъб Луус Парк, Канзас сити, щата Мисури, 1977-78 г.; Обградени острови, залив Бискейн, Маями, щата Флорида, 1980-83 г.; Опакован мост, Понт Ньоф, Париж, 1975-85 г.; Чадърите, Япония–САЩ, 1984-91 г.; Опакован Райхстаг, Берлин, 1971-95. г.; Опаковани дървета, Фондация Байелер и Парк Беровер, Риен, Швейцария, 1997-98 г.; Стената – 13 000 петролни варела, Газометър Оберхаузен, Германия, 1998-99 г.; Портите, Сентрал парк, Ню Йорк, 1979-2005 г.; Голям въздушен пакет, Газометър Оберхаузен, Германия, 2010-13 г. В процес на реализация са следните проекти: Плаващите кейове, проект за езерото Исео в Северна Италия (2016), Мастаба, проект за Обединените арабски емирства (от 1977) и Над реката, проект за река Арканзас, щата Колорадо (от 1992).

 

*********

Christo and Jeanne-Claude: Prints and Objects 1963-2014

September 14 – November 22, 2015.

Opening: Sunday, September 13, 6 p.m.

 

"Christo and Jeanne-Claude: Prints and Objects 1963-2014" is the two artists’ first major retrospective in Bulgaria. It is organized with the exclusive support of Christo.

The exhibition comprises 130 original numbered editions of prints and objects by Christo and Jeanne-Claude and photographs by Wolfgang Volz of their works dating from 1963 through 2014. Christo himself has compiled the collection to present the two artists’ oeuvre around the world. It traces in exhaustive detail, both chronologically and thematically, Christo’s progress as an artist on his own and his collaboration with Jeanne-Claude, which led to some of the most remarkable projects in contemporary art: Wrapped Reichstag, The Pont Neuf Wrapped, Running Fence, The Gates, The Umbrellas, Surrounded Islands, Over The River, The Mastaba, etc. The exhibition includes a number of projects that were never realized but form an important part of the two artists’ creative thinking.

As it is known, Christo and Jeanne-Claude do not accept sponsorship for their projects, which they fund entirely through the sale of preparatory drawings, most often available in various graphic techniques. Moreover, the large-scale projects are temporary and are recorded only in preliminary sketches and photographs. That is why the works that will be on view at the Sofia City Art Gallery form an important part of their work.

Christo, who is turning 80 this year, personally designed the arrangement of the works in the halls of the Sofia City Art Gallery and provided most of the financing needed to organize the exhibition. In addition, it is taking place with support from Sofia Municipality, under the patronage Mrs. Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia.

With support from the America for Bulgaria Foundation

Sponsors and Partners: Goethe-Institute Bulgaria, Bulgarian National Television, Bulgarian National Radio, IDEA comm, METROREKLAMA, BILBORD, UNION OF THE ARTISTS IN BULGARIA

Who is Who?

Christo: American, Bulgarian-born Christo Vladimirov Javacheff, June 13, 1935, Gabrovo, of a Bulgarian industrialist family. 1953-56 Studies at the National Academy of Art, Sofia. 1958 Arrives in Paris, where he meets Jeanne-Claude. 1964 The two take permanent residence in New York City.

Jeanne-Claude: American, French-born Jeanne-Claude Marie Denat, June 13, 1935, Casablanca, of a French military family. Educated in France and Switzerland. Died November 18, 2009, New York City.

Major projects:

Wall of Oil Barrels – The Iron Curtain, Rue Visconti, Paris, 1961-62; Air Package, Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands, 1966;  Wrapped Fountain and Wrapped Medieval Tower, Spoleto, Italy, 1968; 5,600 Cubicmeter Package, documenta IV, Kassel, 1967-68; Wrapped Museum of Contemporary Art, Chicago, 1968-69; Wrapped Floor and Stairway, Museum of Contemporary Art, Chicago, 1969; Wrapped Coast, One Million Square Feet, Little Bay, Sydney, Australia, 1968-69; Wrapped Monuments, Milan, Italy, 1970; Valley Curtain, Rifle, Colorado, 1970-72; Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972-76; Wrapped Walk Ways, Jacob Loose Park, Kansas City, Missouri, 1977-78; Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980-83; The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1975-85; The Umbrellas, Japan-USA, 1984-91; Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95; Wrapped Trees, Fondation Beyeler and Berower Park, Riehen, Switzerland, 1997-98; The Wall – 13,000 Oil Barrels, Gasometer Oberhausen, Germany, 1998-99; The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005; Big Air Package, Gasometer Oberhausen, Germany, 2010-13. Works in progress: The Floating Piers, Project for Lake Iseo, Italy (2016), The Mastaba, Project for United Arab Emirates (since 1977) and Over The River, Project for the Arkansas River, State of Colorado (since 1992).

 

информация: Петър Димов, СГХГ

 


 

редактор: Христина Мирчева