Изучаването на българските комикси

05.09.2010
Снимка 1

В ранните изследвания на Георги Чепилев върху българските комикси, особенно публикуваните популярни статии в пловдивските вестници, по понятни причини отсъства каквато и да е систематизация. Макар в тях да са проучени доста важни въпроси относно комикс грамотността, много проблеми са останали неразрешени докрай. По-късно изданието ДИАСКОП се опита да реализира една изследователска програма за българските комикси, като успя да ПОДРЕДИ В ГОДИШНИ СБОРНИЦИ НЯКОИ ОТ ОСМИСЛЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ - НО И ТОВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАДВИЖВАНЕ ОТНОВО НА КОМИКСИТЕ У НАС /една от основните причини на фиаското на българските комикси е липсата на научна разработка/. Днес е необходимо час по-скоро да се съберат, опишат и обяснят нови неизвестни факти и материали от историята на българските комикси. Редакцията на ДИАСКОП се надява, предстоящата юбилейна изложба частично да покаже на публиката какви прекрасни постижения е направил нашия народ в областта на ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО. Привеждаме само названия от съдържанието на СБОРНИКА НА ДИАСКОП, които влизат в ПЛАНА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА. В този план нас предимно ни интересуват три аспекта:

1. Етапите на развитие на българските комикси и връзката им с исторически събития.

2. Художественото лице на родните комикси.

3. Мястото им в изкуството.

 

ПЛАН ЗА ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА НА КОМИКС ЛИСТ ДИАСКОП:

 

I. История на българското Девето изкуство

II. Българските предшественици

III. Изобразителната и текстова страна и тяхната взаимовръзка в бг комиксите

IV. Ръкописните сборници с миниатюри, възрожденските щампи и техните надписи като един от източниците на вдъхновение у нас

V. Преводната литература в българските комикс издания

VI. Положителните и отрицателните герои от страниците на родните комикс издания

VII. ЗВУКОВИ РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ КОМИКС ТВОРБИ

VIII. Куплетистите

IX. Борба с комиксите

X. Художниците в родните комикс издания

XI. Литературната класика в българските комикс издания

XII. Колекционери на български комикси

XIII. Колекции на бг комикс издания

XIV. Издатели,печатници, редактори и реклами на наши комикс издания

XV. Писатели публикували комикси в родните издания

XVI. Българските комикси и масовата култура

XVII. Жанровете на българските комикс творби

XVIII. Използване достиженията на родните комикс издания в други изкуства

XIX. За езика и стила на българските комикси

XX. Съвременното ВЪЗРАЖДАНЕ У НАС НА ИНТЕРЕСА КЪМ ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО

XX. Общи изводи

 

Изложбата ще бъде устроена според тези публикувани материали, т.е. - наследството на ДИАСКОП събрано за периода от 25 г. А същността на първата изложба от комикси при представянето на изданието ДИАСКОП, беше да запознае публиката с КОМИКС ГРАМОТНОСТТА.