Греди Асса и "Ренесансовите облаци като абстракции"

05.10.2015
Снимка 1

 

Национална галерия, София

представя

художника Греди Асса с изложбата

"Ренесансовите облаци като абстракции"

8 октомври 2015 – 8 ноември 2015 

Откриване: 8 октомври (четвъртък) 2015 в 18.00 часа

Пл. "Княз Александър І" № 1

 

Изложената серия от 60 картини не изобразява гледки. Радостта на сетивата се отдръпва пред любопитството. Тя би искала да придаде смисъл на преплитането на стари и нови идеи, конкретни и смътни знания, преживени и въобразени емоции. Работата на живописеца е търсене, което спира в картината, за да започне отново в ума на зрителя.

Едно кратко пътуване на Греди Асса из Тоскана става повод за поредното  пътешествие на художника към изворите на живописта. Той цитира Теория на /облака/ на Юбер Дамиш, според когото облакът „броди“ из живописта, обхваща цялата й история и създава нови картинни пространства, като не е описателен мотив, а графизъм, чиито функции се променят заедно с епохите.

Променливите форми на облаците винаги са били предизвикателство за живописците. Живописта е жест на ръката, който традиционно започва с рисунъка и завършва с цвета. Облакът преобръща този ред и така, може би парадоксално, се превръща в изпреварваща абстракция.

информация: Маргарита Андреевска, „Връзки с обществеността”, тел. 0879 254 180

За допълнителна информация: Елица Терзиева, тел. 02 989 78 41
 

 

редактор: Христина Мирчева