Денчо Владимиров: "Есенен букет от сатирични миниатюри"

31.10.2015
Снимка 1
СМЪРТНА ОПАСНОСТ
 
Има вече литературни представяния на съвременни поети и белетристи, където при възхваляванията от платени критици на новия класик и на гимназиална възраст, нетренираният за литературни премиери  посетител, попада  в смъртна опасност. Може да умре от смях.
 
КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ПРОИЗХОДА НА ЧОВЕКА
 
Какво е човекът?
Проект с неизвестен край.
 
ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЕДИН БОЕН  ПРОЛЕТАРСКИ ЛОЗУНГ
 
В началото на двадесети  век - "ВСЯ ВЛАСТ СОВЕТАМ"
В началото на двадесет и първи век -"ВСЯ ВЛАСТ ЧЕНГЕТАМ"
 
ОТКРИТИЕ ЗА ЦИГАНСКОТО ЛЯТО В БЪЛГАРИЯ
 
В това хубаво късно есенно време, със слънчевите топли  дни, истински дар за бедния ни  народ, стигаме до извода, че от висшестоящите горе истински българин е само... Господ!
 
В КАКВО СЕ КРИЕ БЕЗСМЪРТИЕТО НА ПАРТИИТЕ
 
На урок  по обществознание  учителят  патетично казва:
- Не може да умре една партия, докато в нея има... ха, познайте какво - обръща се той към децата, уверен че те ще довършат изречението. "Не може да умре една партия, докато в нея има герои!"
И решава да им подскаже отговора:
- Не може да умре една партия, докато в нея има ...  Г...Г...Г....
И децата в хор отговарят:
- Гювеч !!!!
 
ЗА ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СЪС САЩ
 
Преустроилият се отдавна  доктор на хореографските  науки доцент Сайвантски  предлага  да се изостави  остарялото и немодерно  подвикване "Иху-ху " при възпроизвеждане на българските народни танци и да се замени с актуалното и по-благозвучно американско "Еврибади".
 
ДАРВИН ВСЕ ПАК Е ПРАВ
 
Че човек е произлязъл от маймуната не става ли съвсем ясно по време на избори? На такива маймунджилъци се нагледахме вече... Дали обаче на някои избори няма да стигнем до извода, че водим началото си и от динозаврите?
 
РАЗПРОСТРАНЕНА ФОРМА НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
Деловият етикет в срещите на международни бизнесделегации  обикновено започва сутрин  на съвместната работна закуска  с размяна на визитките между шефовете, а вечер след банкета - с размяна на секретарките им.
 
НАВЛЕЗЛИ СМЕ В НОВА ЕПОХА
 
От години в България вече сме навлезли в нова епоха - Епохата на дистанционността.
Хората все повече се дистанцират едни от други, особено ако са съседи и роднини.
Заражда се и дистанционното гласуване с дистанционни  патриоти за България от другия край на света. След време може да си останем само с дистанционния патриотизъм.
Дистанционно се изучаваме  за висшисти и дистанционно  се дипломираме.
Дистанционно кандидатстваме за работа и дистанционно ни уволняват по телефона или чрез имейл.
Дистанционно ни измерват вече показанията на  електромерите  и топломерите.
Дистанционно ни ограбват.
Дистанционно водим диалог с банки, каси, общински, национални и международни  служби и чиновници.
Дистанционно се съдим в Страсбург.
Дистанционно  се влюбваме, женим и живеем като съпрузи в дистанционни  бракове.
И вместо с природните ни дадености за любов, контактуваме с есемеси.
Така, като дистанционни майки и бащи, си  отглеждаме  дистанционно  и челядта, и множим  българския  народ.
 
ВЕЧНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ НА ИЗБОРИ
 
На всички избори по света той е един и същ - победителят, за когото гласува  в крайна сметка  мнозинството.
Победителят - ПО-МАЛКОТО ЗЛО!
 
НА ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯ "ТРАНС"
 
- Импресионист! - казва  на входа мастит  художник и галеристката го пуска да влезе без покана. Посочва му  да седне на втория ред за публиката.
- Модернист! - казва друг и го пускат да влезе и той.Посочват му и на него втория ред.
- Реалист!- казва следващият, пускат го  и него. Той също е  насочен да седне на втория ред.
Появява се на вратата новодошъл и казва нещо. Галеристката засиява и повежда госта при автора на изложбата, запознава ги  и му  подава чаша червено вино.
- Че защо на този  му отделяте такова специално внимание?-  роптаят докачени другите художници – гости. - Някакъв си обикновен футурист…Пфу!
- Господи мой! – пребледнява галеристката . – А на мен и се счу да казва "финансист"!
 
 
илюстрация: ©Георги Чепилев
 

 
редактор: Христина Мирчева