по заглавие   по съдържание

"Графика. Защо?" - динамичното развитие на печатната графика в България

27.11.2015
Снимка 1

Графика. Защо?

Творби от Графичния фонд на СГХГ

01 декември 2015 – 07 февруари 2016

Откриване: 01 декември 2015, 18.00 часа

 

Изображенията в печатната графика идват като резултат от дълъг и донякъде тайнствен процес. Работата, придружаваща развитието на графичната идея, е далеч от представите за артистичност. Метаморфозите на творбата през различни етапи на технологията остават скрити за зрителя, който е свидетел и ценител на завършеното произведение – графичния отпечатък.

Въпросът, защо някои автори пред възможността за директно изобразяване избират сложния път на графичните техники и чрез тях търсят израз на личното си светоусещане, е въпрос за същността на графичното изкуство. Проследявайки различни отговори на този въпрос, изложбата в СГХГ показва избрани творби от графичния фонд на галерията.

Над 190 произведения от 80 автори очертават динамичното развитие на печатната графика в България от средата на ХVІІІ век до първите десетилетия на ХХІ век. Предоставяйки една широка картина на промените в графичното мислене от Възраждането до наши дни, експозицията показва и връзката между различните технологични похвати и техния художествен еквивалент.

В изложбата са включени произведения на някои от първите гравьори от българското Възраждане като Георги Хр. Клинков, Анастас Карастоянов, Димитър Щерев, Никола Образописов и др., емблематични за българската графика имена като Васил Захариев, Пенчо Георгиев, Николай Райнов, Веселин Стайков, Павел Вълков, Петър Морозов и др., както и някои от най-високите достижения на графиката ни от втората половина на ХХ в. в творбите на Тодор Панайотов, Анастасия Панайотова, Румен Скорчев, Иван Нинов, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Мария Духтева, Милко Божков,  Христо Кърджилов, Явора Петрова и много други.

Изложбата се придружава от каталог.

За повече информация
се обръщайте към Светла Георгиева,
уредник в СГХГ, тел. 0889 018822.

 

информация: Организаторите

 

Наименования на творбите

1. Павел Вълков,  "Пристанище на мина "Черно море" – Бургас, 1939
2. Васил Захариев,  "Маринчо Бимбелов – Страшния", 1935 

 


 

редактор: Христина Мирчева