по заглавие   по съдържание

"Бяло" - форми на тялото: "Концепти, пластични обекти и ювелирна скулптура в галерия "Резонанс""

15.12.2015
Снимка 1

Изложба на катедра Метал към НХА, София

в проекта УЧИТЕЛ § УЧЕНИК

на галерия Резонанс, Пловдив

Откриване: 15 декември 2015 от 18.00 часа

 

УЧАСТНИЦИ

Учителите: проф. Димитър Делчев, доц. Емил Бачийски, Емилия Крумова,  д-р Мирена Златева,

Учениците: Гергана Труканова, Евгения Иванова, Евгения Илкова, Кая Ценкуловска, Мария Стоянова, Мона Раданова, Ралица Дековска, Теодора Савова

 

КОНЦЕПЦИЯ

БЯЛО – бяло като безмълвието,

БЯЛО като връзката между учителя и ученика,

Бяло като DOCENDO DISCIMUS - учим докато преподаваме.

БЯЛО е изложба на концепти, пластични обекти и ювелирна скулптура обединени под един знаменател - форми за тялото. Акцентът е тялото, физическото ни присъствие в този свят, тялото като опорна точка и обект  в търсене на пластични и пространствени връзки. Форми за тялото е тема, обединяваща обекти на скулптурата, мисълта и чувствата – форми от или в тялото,  и обекти на  дизайна, мисълта и функцията - форми за тялото.

Изложбата показва творби, създадени специално за темата. Общата им черта е симбиозата между материалите метал, порцелан, стъкло, хартия, текстил. Проектът е създаден конкретно за вниманието на студенти и преподаватели от катедра Метал при НХА.

 

КУРАТОР НА ПРОЕКТА

Куратор на проекта е д-р Мирена Златева. По-важно за нея като художник е това, че обича предизвикателствата на различните материали и материи, както и самия формат - от малки ювелирни форми до среден формат – два метра,  в дърво, метал, хартия. Тази ù склонност може би е повлияла върху "кураторската"  роля този път.

Д-р Мирена Златева участва в много разнородни проекти и изложби.Член е на ФИДЕМ - световна федерация за изкуство на медала Federation International Art Medal, и СБХ секция Скулптура.

Участва в Конгресите на ФИДЕМ като художник,  в последния  - през 2014 в София, и като лектор. Има доклади в конференции на НХА и издадени материали - 120 години българско изкуство, Изкуство и критика, Проблеми на изкуството, за медалната скулптура.

 

информация: галерия "Резонанс", Пловдив, ул. Петър Парчевич 14

снимки от аранжирането на изложбата: галерия "Резонанс"

 


 

©Ина Мирчева