по заглавие   по съдържание

25 години пловдивско специализирано издание за комикс култура

17.12.2015
Снимка 1

ОТ КУХНЯТА НА "ДИАСКОП" ПО ПОВОД 25 ГОДИШНИНАТА НА ИЗДАНИЕТО

Историческият метод  предава  монографично явленията в техния порядък във времето, а социологическият - чрез сравнителен план на тези документи. Редакцията на "Диаскоп" споделя с читателите си спомените за началото на дружеството, за да могат да сравнят историческите факти в сравнителен план.

 

Пробният брой на специализираното пловдивско издание за комикс-разкази излиза от печат на 17 декември 1991 г. в тираж 4000 екземпляра, с рекламно съобщение във вестник „Глас” от 6 декември 1991 г. Този брой не бе нищо друго освен един ballon d essai, т.е.пробен брой (пробна топка, балон), за да  разучи общественото мнение относно комикса като изкуство у нас. Разбира се, в този случай не трябва да се отбелязва поредния номер на броя, нито датата и месеца, изданието пък се изпраща като дар  за образец  и същевременно покана. В такъв брой е редно да се отправи молба към всички, до които се изпраща изданието и които одобряват изложената  в него дългосрочна програма, и желаят да станат спомоществуватели, за да изпратят имената си за абонамент. Това е необходимо с цел да се разбере дали ще има проектираното издание материална възможност да излиза редовно. Ако  издание „Диаскоп” от 1991 г. започнеше като  самостоятелно списание (както настояваше тогава по телефона един от художниците на списание „Дъга”), не ще можеше да преодолее много от социалните нередности в преходното ни общество. Ето защо още при заглавието се забелязват някои загадки – отбелязана е цената 1,60 лв. и месец – декември, освен това се пояснява, че  е  юбилеен лист за религия и карикатури, и издание по писма на читатели - от техни творби.

Във вестник „Марица” от 4  юли 2008 г. в статията-интервю „На земята ще останат само пет езика” се посочва, че първият брой излиза едва през 2008 г. – 17 цели години пауза! Но „Диаскоп”  е проектиран да излиза за юбилейни дати, а не като седмично, месечно или годишно издание. Все пак такъв период  сега ни изглежда прекалено дълъг, но за мътните времена, застиналост и сън е сравнително къс. През 1994 г. излиза обширна статия в пловдивския вестник „Арт клуб”, посветена на 60 годишнината от големите герои на комиксите.  Тя е описание на това как мафията героизира себе си, но нито думица не се споменава, че преди две години е започнало в Пловдив специализирано комикс издание. Подобни статии за комикса като изкуство в Пловдив от средата на 80-те са излизали около 30.  Редакцията на „Диаскоп” изплащаше на сътрудниците си хонорари като за художествен труд, но с развиването на прехода и новите неблагоприятни за творчество условия, нищо не можеше да се действа по-нататък до 2006 година с първата „Поп арт” изложба  у нас. Тогава отново се заговори за комикса в печатните медии и по регионалната телевизия. Но  най-важно е следното: през 2008 – годината на комикса, излиза първи брой на „Диаскоп”  цветен и вече със завършен комикс разказ от 6 страници и 2 страници с теоретично исторични статии за комикс изкуството. Този брой бе отпечатан в тираж 800. Представянето на изданието се проведе в Историческия музей, събитие, отбелязано с внимание от медиите на града. От тези културни събития последва кореспонденция с международната галерия за комикси Lambiek, събрала в едно огромна комикс енциклопедична информация из целия свят. Не са малко българските комикс автори които "Диаскоп" успя да отрази в този световно културен визитник, макар че останаха непредставени мнозина заслужаващи.

Когато говоря за книжните издания на „Диаскоп”, трябва да спомена и отпечатаното в много ограничен тираж брой по случай 20 годишнината. Тези екземпляри от по 4 страници бяха предназначени само за спонсорите на предстоящата юбилейна изложба. Всъщност те са само една опаковка, от която се изваждаха по-ценни идеи. За съдържанието не е място в настоящата статия да се говори. Ще се спомене само, че кризата започнала през есента на 2008 г., вече даваше своите отровни плодове – условията бяха твърде различни от досегашните и не можеха да се намерят достатъчно средства.

Аз ще се върна на пробния брой от 1991 г.: освен, че съдържа листовка за религия и карикатури, читателят вижда в броя и много място за изкуство – не само публикуван разказ, но на последна страница има обявен конкурс за поезия за награда „Пловдив”. През социализма „Комсомолска искра” раздаваше за празника на поезията награди като „Цветан Зангов”. Но времето на демократичните промени не искаше старите неща и напр. вестник „Отечествен глас” се преименува на „Глас”. Но защо „Диаскоп” избра да раздава награда „Пловдив”? Отговорът е следният: частната собственост бе забранена през социализма и хората притежаваха само лична собственост. Идваше време на дребен бизнес, който във времето ще изчезне, унищожен от по-едрия. Който разбира от история на журналистиката ще се досети, че изданието „Пловдив” - онова от преди повече от 100 години, е едробуржоазен представител. Тази награда "Пловдив" предвидена от "Диаскоп" през 1991 г. за поетично изкуство имаше за цел да поощри традицията на българския стихотворен комикс, много точно характеризираше времето на социалните промени.  А когато директора на издателството любезно запита кой ще спечели конкурса, аз шеговито отвърнах – жена ми, имайки предвид настъпващото разпадане на институции и невъзможността за творчески колектив и единомислие във възгледите. Идеята за финансова икономия наложи изменен от проекта формат на изданието – изрязването също струва пари и „Диаскоп” остави стандартния за печатницата издължен формат и вместо да изрязва запълни с реклами оставащите под комикса празни полета. По този начин вместо да се плати за допълнителна услуга, изданието спечели от обявите.За американския комикс от голямо значения са рекламите. Интересно е да се проследят в трите книжни броя „Диаскоп” къде се намират рекламите, за какво са и как се изменя формата им във времето.

Изминаха 25 години от 17 декември 1991 г., когато група ентусиасти сформираха комикс дружество „Диаскоп” в град Пловдив и се прие логото му. Макар и три броя, книжните издания за юбилейни дати на „Диаскоп” постигнаха целта си: вече три години то е  седмично електронно издание за българска култура, комикси, художници, изкуство към календара на Пловдив - културна столица на Европа за 2019. Сътрудниците и приятелите на сайта „Диаскоп” стават все по-многобройни.

Във връзка с празниците и новата 2016  година, екипът на „Диаскоп” поздравява всички с пожелания за щастие и здраве, успехи в благородните ви начинания!

Автор: ©Георги Чепилев