Васил Бараков в колекцията на Боян Радев - Национална галерия

22.04.2016
Снимка 1
Национална галерия
представя
 
Васил Бараков
Колекция Боян Радев
 
Откриване: 26 април 2016, вторник, 18.00 часа

 

От 2014 г. Националната галерия предоставя една от залите си за постоянна експозиция на творби от колекцията на Боян Радев. След Атанас Яранов ще бъде показана селекция от 13 картини на големия български художник Васил Бараков. Те обхващат периода от края на 30-те до 80-те години на ХХ век.

Васил Бараков (1902-1993) учи живопис в Художествената академия в София. Още като студент започва да рисува из Родопите. В изложбата са представени ранни и късни пейзажи с мотиви от този край, които дават възможност да се проследи развитието на стила му.  

Васил Бараков е един от първите български живописци, които рисуват пейзажи с индустриални сюжети. Включените в селекцията три индустриални пейзажа от 40-те, 60-те и 80-те години показват устойчивия интерес на автора към този мотив.

В своите пейзажи Бараков разкрива нова, модерна посока пред българската пейзажна живопис, в която детайлите и външното наподобяване отстъпват място на изследване на архитектониката на мотива и съпоставянето на обемите.

Интерес представляват неговият автопортрет, портретът на жената на художника и портретът на Давид Перец, с когото има близко приятелство. С него и със Златю Бояджиев те са известни като „Бараците“ и започват съвместно творческия си път. Заедно с показания натюрморт, тези четири картини представляват една по-малко позната част от творчеството на художника.

Боян Радев е сред най-големите колекционери на българско изкуство. От години той споделя произведенията от своята сбирка с обществеността. Постоянната изложба в Националната галерия е сред най-значимите жестове на филантропа Боян Радев.

 

Информация: Маргарита Андреевска - Пешева, Национална галерия

 


 

© Христина Мирчева