Едина Сворена и "Брудершафт" с премиера в СУ "Св. Климент Охридски"

17.05.2016
Снимка 1

Издателство СОНМ представя

Унгарската писателка Едина Сворен и нейната книга "Брудершафт"

Премиера:  20 май, петък, 2016 от 18.00 часа 

Конферентна зала "Яйцето" на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

На премиерата ще присъстват авторката Едина Сворена и преводачката Светла Кьосева.

Книгата ще представи българският писател Чавдар Ценов. Беатрикс Виши, научен секретар в Национална библиотека „Сечени”, ще проведе интервю с авторката. Младата актриса Деница Даринова ще прочете откъси от книгата.


КОЯ Е?

Едина Сворена

Едина Сворен (1974) e родена в Будапеща, завършила е Музикалното училище „Бела Барток“ и Музикалната академия „Ференц Лист“.

Авторка е на три сборника с разкази. През 2014 г. е удостоена с престижната награда „Атила Йожеф“. За втората си книга „Нямай и недей да имаш“ през 2015 г. получава Европейската награда за литература. През същата година най-авторитетното унгарско издателство за съвременна литература "Магветьо" издава третия й сборник с разкази „Най-добрият палач на родината“.

„Брудершафт“ е първата книга на Едина Сворен, отличена с наградата „Шандор Броди“ за най-добър литературен дебют. В разказите си Сворен пише за човешкото тяло, дистанциите, които ни делят, и отчуждението, но всъщност ни говори за душите, затвореността и човешката идентичност. Големият унгарски критик Пал Рез отбелязва таланта на Сворен „да се вглежда внимателно в унижените и оскърбените. Но тя отива по-далеч от великите руски писатели в тази религия на състраданието, превръщайки човешката солидарност в еротика… Това е много самобитно и прекрасно“.


Светла Кьо­сева

Преводачката Светла Кьосева живее повече от 30 години в Унга­рия. Тя е един от осно­ва­те­лите на спи­са­ни­ето на бъл­га­рите в Унга­рия „Хемус” (1991), а по-късно негов гла­вен редак­тор. На нея дъл­жат попу­ляр­ността си в Бъл­га­рия редица унгар­ски писа­тели като Имре Кер­тес, Ендре Куко­рели, Петер Естер­хази, Петер Надаш, Дьорд Шпиро, Жужа Раков­ски, Жужа Бенеи. Работи като дирек­тор на Бъл­гар­с­кото учи­лище за роден език в Буда­пеща. През 2015 г. е удос­то­ена с унгар­с­ката дър­жавна наг­рада „За наци­о­нал­нос­тите“.

 

Информация: Калоян Праматаров, изд. СОНМ

 

 


 

© Христина Мирчева