Съботен литературен BOX с Денчо Владимиров: "Антистудна гимнастика"

10.12.2016
Снимка 1

 

Упражнения за работещи в недофинансирани академии и научни институти, схематизирани и с доказан ефект от Денчо Владимиров!

 

УПРАЖНЕНИЕ ПЪРВО

Изходно положение - разкрачен стоеж. Наклон на трупа наляво с пляскане на ръце зад тилната област. Следва наклон на трупа  надясно с пляскане по хълбоците. Така наляво-надясно, въртейки се като съвременен български политик, получавате  стартова порция загряване и студът в научната ви лаборатория или кабинет става поносим да си правите научните открития.

УПРАЖНЕНИЕ ВТОРО

Вдигане  високо на ляв, а после и на десен крак. Започвате да правите с крак енергични махове наляво и надясно. Продължавате със спираловидно въртене на  тазовата  област. Следва силно приклякване. Скок нагоре във фигура "Аз съм подскачащо магаренце", следва двоен аксел, двоен ридбергер, троен тулуп, тези  последните термини са от фигурното пързаляне, но и от практиката по извъртванията  на политици, парламентаристи, синдикалисти и прочие.

 УПРАЖНЕНИЕ ТРЕТО

Серия от скокове със силно изхвърляне на тазовата област вдясно и вляво...

Вече чувствате, че температурата на тялото ви се е повишила достатъчно, за да продължите с научните си изследвания. Затвърдявате постигнатото като продължавате с десетминутно  бързо  кръгово ходене в кабинета или лабораторията  като издавате съскащ звук.

 Ако след време почувствате отново, че зъбите ви  тракат от студ  в научния  кабинет или  лаборатория, започвате отново антистудните загревающи упражнения от моята антистудна гимнастика, разработена за всякакви екстремални  ситуации, възникващи по време на демократичен преход, колониално-демократични управления и други общонародни  беди и премеждия.

 

Карикатура: © Георги Чепилев

 


 

© Христина Мирчева