ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ: 130 години от рождението на символиста Георги Машев (1887-1946) в ГХГ - Пловдив

04.04.2017
Снимка 1

 

Градска художествена галерия - Пловдив показва художника символист  Георги Машев послучай 130 години от рождението на художника

 

На 13 април 2017 от 18.00 часа в Залите за временни експозиции (ул."Княз Александър I"№15) се открива  изложба с най-представителните творби на художника символист Георги Машев (1887-1946), определян като родоначалник на диаболистичната тематика в изобразителното изкуство у нас.

Изложбата е съвместен проект на Градска художествена галерия - Пловдив и на Художествена галерия "Станислав Доспевски" – Пазарджик.

Георги Машев открива своите сюжети в народните предания, търси приказното и мистичното в българската история. Разтърсен от дехуманизиращата жестокост на Първата световна война, в която участва като военен художник, застигнат и от лични нещастия, творецът трансформира преживяванията си в характерна демонична образност и артистична експресия. Личното му приятелство с Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Теодор Траянов, Николай Райнов допълва и оформя уникалния му художествен мироглед.

Георги Машев напуска Държавното рисувално училище след творчески конфликт с преподавателя си и заминава за Петербургската художествена академия (1907), а след година и в Художествената академия в Брюксел. Окрилен от срещата с голямата европейска култура и увлечен от модното направление на символизма, Машев се завръща в България с пораснало самочувствие и се дипломира в Държавното рисувално училище при преподавателите Иван Мърквичка, Стефан Иванов и Иван Ангелов.

 

Писателят Константин Константинов пише за него в своята мемоарна книга "Път през годините":

В младата история на българското изобразително изкуство Георги Машев се отделя рязко от другите, неочакван и своеобразен... Днес малцина го знаят. Ала по-късно към това усамотено убежище, край което минава пътят на българското изобразително изкуство, ще се върнат, уверен съм, не един от младите, като към изходна точка, установена от първия български визионер в живописта.

 

Изложбата се осъществява в партньорство с Националната галерия, Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия – Казанлък и Художествена галерия - Русе.

 

Информация: Мариана Китипова, Връзки с обществеността, ГХГ - Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics