Марко Пино да Сиена (1520 - 1587): "Възкресение"

21.04.2014
Снимка 1

В рубриката "Професионално любопитство": Образец за подражание

Казват, че Микеланджело дал следното указание на художника Марко Пино да Сиена (1520-1587): „За предаване на движение и грация във фигурите няма по-подходяща форма от змиевидно извита пирамида със съотношения – едно, две и три между разстоянията на  някои части  от фигурата”.

В това правило се съдържа цялата тайна на така наречения от художниците ефект "Furia". Огънят е най-активната стихия, а формата на пламъка повече от всичко друго изразява движението, тъй като неговият връх завършва с острие, стремящо се към своята форма отвъд въздуха.

Разполагането на фигура  в подобна форма може да се осъществи чрез два способа.

При първия върхът на пирамидата е нагоре, където едното рамо е в ракурс и закрива другото, а в широката част се разполагат краката или долната част на одеждите.

При втория е възможно наподобяването на пирамида,  но с широка част  горе – разтворени ръце или единият крак да закрива другия.

За постигане грациозност на фигурата пирамидалната форма трябва да е съпроводена с извиване, подобно на пълзяща змия или буквата “S”.

Пропорциите на разстоянията между колена и стъпала, бедра, рамене и ръце трябва да са в отношения - едно, две и три, т.е. широката част в двойна или тройна пропорция спрямо най-тясната.

първа публикация: 02 май 2013 година

На илюстрациите: „Възкресение” от Марко Пино да Сиена

©„Диаскоп”