Георги Чепилев: "Пътуване във времето" и "Господарите на телепорта" от Маги Гърдева

21.09.2017
Снимка 1

 

Мнения и препоръки на журито за състезателните комикси на Клуб по фантастика, евристика и прогностика „Аркадий и Борис Стругацки” и Младежки дом гр. Пазарджик

 

След внимателно разглеждане на представените художествени произведения на тема „Пътуване във времето”, журито реши: Поради обстоятелството, че в конкурса преобладават разказите, отделя се представеният комикс „Господарите на телепорта” от Маги Гърдева (13 годишна) в клас „Младежки комикси” и се оценя според съответните състезателни условия.

Първо считам за дълг да изкажа сърдечна благодарност на малката художничка Маги за нейния ентусиазъм и дисциплина относно конкурса!

След това искам да поясня, че забележките не се отнасят лично към представения комикс, а с оглед изясняване критериите за бъдещи комикс конкурси. Уточняването на тези критерий са задължения на специалистите в българското комикс изкуство.

Ще започна с кратък преглед по избраната тема „Телепортация”. До неотдавна (1997 г) квантовата телепортация бе описвана като явление само в научната фантастика. Квантовата телепортация е явление, при което става прехвърляне на състоянието на една частица върху втора частица, която се намира на далечно разстояние от нея. Учените поясняват, че това по същество означава „телепортиране на първата частица до друго място, което се извършва в условията на едно пълно възпроизвеждане на нейното състояние”. По принцип това е същата идея, която се използва и в научната фантастика, където се телепортират цели човешки тела или други дори и големи обекти. Мечтата за телепортация се заключава в това човек да може да изчезва от дадено място и да се появява отново на някое отдалечено място. Мнението на повечето учени е, че телепортацията на живи хора е голяма загадка, стояща отвъд сферата на нашето познание, тъй като, за да се реконструира състоянието на един обект, са необходими две части: квантова и класическа. Квантовата информация може да бъде пренесена моментално с помощта на свързаността. Но тази информация би останала неизползваема без класическата информация, която трябва да бъде изпратена по някакъв класически канал, ограничен от скоростта на светлината. Въпросът е обаче, дали вълновите функции на микрообектите могат да отразят нашите духовни качества? От научна гледна точка засега отговорът все още остава в сферата на фантастиката. Но ние знаем вече достатъчно примери, когато научни и технологични разработки са били считани за фантастични, преди да бъдат реализирани в действителност.  За сега едно детайлно разглеждане на въпроса може да стане от религиозна гледна точка. От чудесата на светиите са известни случаи на телепортация. Например в житието на св. Йоан Руски е съобщено за пренасяне на огромно разстояние по чудесен начин на…чиния с пилаф. Освен предмети, в житията се съобщават и внезапни явявания на живи светци от много далечно разстояние.

Но телепортацията е характерна предимно за съществата от отвъдния – духовния свят. Може би за това и народната мъдрост казва: телепортира се – излетя от този свят, т.е. умря.

Общото главно свойство за природата на съществата от духовния свят е тяхната духовност и безплътност. Св. Йоан Дамаскин формулира: ангел е същество разумно, свободно и безтелесно. Впрочем безтелесен и нематериален се нарича ангел само в сравнение с хората, защото в сравнение с Твореца всичко се оказва грубо и материално.

Доколко ангелите са независими от външните материални условия, за това само отчасти можем да съдим по онази необикновена бързина и лекост, с която безпрепятствено могат да преминават ней-големи и по своите външни условия разнообразни пространства. А също временно да приемат и оставят едни или други видими форми и положения. Но понеже по природа те са също донякъде крайни и ограничени, се предполага, че в едно и също време не могат да бъдат на небето и земята. Освен това, тъй като ангелите са безплътни, не са подложени на условията или измененията на времето, на което подлежат човешките души, вътрешно съединени с тялото.

Духовните същества, т.е. безплътните духове, имат степени и различия.

Това бе въведението в темата. Важно за журито и зрителя на изложба със състезателни комикси е бързото ориентиране за същността, т.е. за замисъла на бъдещата комикс творба. Преди всичко, както и за всеки разказ, така и за комикса е необходим сюжет. Но за състезателните експонати не е необходима експедиция за далечни страни. Необходим е синопсис  с кратко пояснение да се покаже историята, съдържанието. Това най-често в такива комикси се прави в началото. Заглавието може да е самостоятелно в кадър или вписано в един кадър, или в два-три като винетка. Интересно е да се изучат винетките на българския сецесион. Може да се покаже историята в една картина, или в две – в началото и в края, както и важните действащи лица в тяхно отношение. Близък до идеята на Маги е класическият  комикс “История на човечеството в две картини”, подобно решение може да послужи за заглавие. В комикса „Господарите на телепорта” малката художничка е поставила заглавието на третия кадър. Има и такива комикси, които са епизоди от 10-20 страници, те започват динамично и след няколко кадъра се появява заглавието. Добре би било в състезателните комикси да се отбележи жанра и вида на комикса, името на автора (авторите), както и възрастовата група. Защото условията за оценка са различни. И под заглавието или след него редно е да се разположи синопсиса, а под кадрите на страницата или след всички кадри на края под черта може да се обясни актуалността на този бъдещ комикс проект.

Разпределението на разказа в картини в „Господари на телепорта” е много добро. Минималният брой кадри за един разказ в картини е 10-20 кадъра. В комикса на Маги кадрите са 15. Сполучливо е и разделянето на клетки, т.е. мрежата. Разкадровката е ритмична и даваща съответни настроения. Разбира се, съществуват разкази в картини с винаги еднакво определен брой кадри, едно и също разположение на листа, еднакъв формат на кадрите. Такива са френските и испански народни картинки с приказки и истории. Маги е разположила своя комикс на една страница, което го определя като табло. Този вид подхожда за изложба. Тъй като изложбата има разлика с четенето на книга или вестник, с този факт трябва да се съобразява състезателният комикс и не трябва да има повече от 3-4 страници за цялата си история. А не откъс, т.е. фрагмент от бъдещ проект. Такива фрагменти трябва да се изваждат от конкурса като не отговарящи на условията, независимо  от художествените постижения.

Ритмичната разкадровка дава възможности да се направят важни акценти и по този начин авторът да уточни идеята си. В комикса  „Господарите на телепорта” най-големият кадър е сцената с телепортиране на единия господар, след това по значение изпъква и пещерният художник. Това е прекрасно решение в раздел „Важност”. От значение е и как се представя темата и самият процес на телепортиране. Прилагам за сравнение илюстрация на телепортация от комикс на Марвел и читателят ще се увери в големите възможности на фантазията.

Отделяне трябва да се прави и по техника на реализация, напр. не бива в един клас да са дигитални отпечатъци и художествени рисувани оригинали. За тях трябват различни размери.

Що се отнася до обстановката и атрибутите в комикса на Маги, те са подходящи.

При детската и младежка възрастова група в условията за оценка не трябва да има решаващо значение професионалната рисунка. Разбира се, тя е желателна, но не всеки е Пикасо, който на 9 годишна възраст рисува като Рафаел. Комикс езикът е различен от тези на илюстрирането, графиката, живописта, киното и пр. Трябва да се създадат условия за развитие на комикс грамотността. Това може да стане на съвещание, в което български комикс специалисти да уточнят критериите за състезателните комикси.

Честито Маги! И на добър час в чудния свят на комикс изкуството!

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics