Адриана Чернин с "...отклонения..." в галерия "Структура", София

18.01.2018
Снимка 1

 

Галерия "Структура" представя

Адриана Чернин

...отклонения...

Откриване: 25 януари, четвъртък, от 19 до 21 часа

25 януари 2018 - 10 март 2018

Куратор: Мария Василева

 

Изложбата

Изложбата е създадена специално за пространството на галерия Структура, като някои от творбите се показват за първи път. Визуално и тематично тя продължава търсенията на авторката от последните няколко години и заниманията ù с чистия орнамент. 

Адриана Чернин започва творческата си кариера с рисунки и видеа, които могат да се отнесат към феминистичната традиция в изкуството. През 2005-2006 включва към женските фигури в картините си и машрабия – елемент от арабската архитектура, който се поставя на прозорците за уединение. През 2014 г. е поканена от Музея за приложни изкуства МАК във Виена да работи с оригиналните елементи на един орнамент от джамия в Кайро от XIII век. Именно тогава Чернин открива красотата и безкрайността на тази на пръв поглед цялостна и ненарушима система.

Рисунките в изложбата са изградени около един и същи орнамент. Чернин не го деформира, а само “изпуска” някои негови части, не го завършва, оставя го с отворен край, като така дава възможност за многобройни интерпретации. Тя се интересува от взаимоотношенията между абстракция и орнамент, цвят и линия, преден и заден план. Отвъд това е пластът на значенията. Работите са изпълнени с молив, акварел и акрил върху хартия. В изложбата са показани и скици, които подсказват безкрайните варианти за анализ. Изложбата е придружена от каталог на български и английски език, в който може да се прочете текст от Мария Василева и разговор с художничката. В контраст с останалата част на изложбата, изградена изцяло от абстрактни рисунки, е работата “Автопортрет”. В него художничката е като че ли изградена от орнамента, но и изглежда изгубена в него. За Адриана Чернин един от сериозните проблеми на съвременния човек е търсенето и намирането на границите между личния избор и стереотипите на обществото. Изследването на границата между вътрешното и външното постоянно съпътства търсенията ù. Оттогава художничката не спира да изследва, изучава и търси нови предизвикателства под повърхността на видимото. За нея орнаментът се превръща в източник на вдъхновение, който ù позволява през неговата анонимна визия да разсъждава върху взаимоотношенията между индивида и обществото, върху връзката между красота и насилие, баналност и разнообразие. Основен проблем в новите ù работи е този за строго определения ред и възможността или невъзможността за противоречие; противопоставянето на този ред и до каква степен той може да се саморазруши.

Изложбата е придружена от каталог на български и английски език, в който може да се прочете текст от Мария Василева и разговор с художничката.

 
Накратко за автора
 

Адриана Чернин е родена през 1969 г. в София. През 1988 г. завършва Художествената гимназия в родния си град, а през 1997 г. Университета за приложни изкуства във Виена, майсторски клас по свободна графика при проф. Марио Терцич. Живее в Австрия. Организирала е самостоятелни изложби в галерия Мартин Янда, Виена и е участвала в многобройни общи изложби. Нейни творби са притежание на: музея Албертина, Виена, Колекцията на федералното правителство на Австрия, Колекцията на Дойче Банк, Франкфурт на Майн, Германия, Графичната колекция на Академията за изящни изкуства, Виена, Музея за модерно и съвременно изкуство, Линц, Австрия, MAK – Австрийски музей за приложно / съвременно изкуство, Виена, MUSA – колекция от съвременно изкуство на град Виена, Музея Белведере, Виена, Австрийска национална банка, Виена и др.

 

Информация: Зоя Петрова, галерия "Структура", София

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics