по заглавие   по съдържание

Нова рубрика в Диаскоп: "Предизвикани справки"

21.01.2018
Снимка 1

Преди няколко дни погледът ми се спря върху един комикс от българско детско списание от 30-те години, което ме подсети за нова рубрика под заглавие „Предизвикани справки”. Комиксът представя „Весело изобретение”:

 

„Чичо Стефан се похвали, че ще може да обиколи пустинята на гърба на един жираф като на кон. И измисли нещо много практично. Тури той на една макара два съда - единия със сено, а другия с вода, възседна животното и тръгна. За да не се бави и мори нашият пътник да води на водопой или паша жирафа, завързва макарата така, че като потегли връвта от края на дългата й шия, машинката се качва чак до главата й. Хем животинката си яде и пие спокойно, хем и чичо Стефан си седи доволно и гордо”.

 

Бихме допълнили, че и могъщите челюсти на тази ненаситна глава няма да поглъщат хаотично всички връхчета на дърветата по пътя.

Съвременните условия на живот ни срещат със следните трудности, които може да се формулират условно така: Нашите идеали са израснали върху основата на нашата собствена история и са създадени от друг материал, различен от вашите идеали, и техните цели са други.

Тези трудности са различни у различните нации. Пред нас сега основните решения са следните възможности:

1. Да се откажем от своето собствено минало и усвоим чужди исторически традиции, извършвайки по този начин самоубийство. Без свой език, без своя народност, без свои нрави и обичаи, променяме своя бит с внесени отвън.

2. Да останем верни на нашето историческо призвание и бъдем подлагани на унижения в глобалната ера.

3. Да извлечем от историята уроци и се стремим към такава гледна точка, която приема чуждите методи (оръдия на външната култура) без да разпилява своето собствено духовно наследство. Трудността тук е, че при заимстване на външна култура, спира да се развива собствената вътрешна, а това също разпилява духовното наследство и в резултат остава само външната.

Как да стане обединяване и да участваме в делото на съвременната цивилизация?

Виждаме, че в социалния живот човек естествено се стреми да обуздава своите страсти и да ги подчинява на висши стремежи. Но в икономическия живот нашата алчност се ограничава само с моментите на търсене и предлагане, които могат изкуствено да бъдат подклаждани, предоставяйки на отделния индивид възможност да се предава неудържимо на страстите. Значи в съвременните условия са важни два вида живот: социален и икономически. Те могат да си взаимодействат или влизат в конфликт. Ако погледнем в историята, ще видим моменти, когато социалните идеали налагаха ограничения на егоистичните стремежи, дори понякога и съвсем ги задавяха. И такива моменти, в които духът на стопанската организация не знае никаква нравствена цел и кара хората да прекарват живота си само в търсене на богатство. Възможно ли е това да се вкара в нормални предели?

Първо социалните учреждения трябва да дават идеалите на обществото и да имат за този случай двойна цел – интелектуална и сърдечна: да съдържат нашите страсти и стремежи, родени от икономическия живот, но обезпечавайки хармонично развитие и насаждайки самоотвержена любов към хората. Когато развитието на умствените (абстрактни) и физически сили в човека, значително изпреварват развитието на сърдечните нравствени сили, той заприличва на карикатура: главата се издига много над тялото подобно на жираф и вследствие на това сърцето остава малокръвно.

За да разберем и оценим нашите възможности, нека обърнем внимание на онези исторически времена, които могат да ни послужат за уроци. Целта на новата рубрика „Предизвикани справки” е чрез публикуваните откъси от историята на българската и чуждестранна култура да се открият възможности за съвременно развитие, като послужат за материал при направата на изобретения, решаващи обществените проблеми.

 

Очаквайте в първи брой на новата рубрика:

 

От редакцията на „Диаскоп”

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics