по заглавие   по съдържание

Старинни църковни ръкописи възобновяват името на Пловдив: Из спомените на Йоаким Груев

05.09.2018
Снимка 1

Йоаким Груев: Спомени за следствие N 5

 

„Ти си бил измислил за града Филибе ново име Пловдив и си го въвел в употреба между българите с цел да представиш града и околията му за български…”

 

Тази надежда ми се усили още повече, когато наскоро видях в затвора дошли неколцина европейци да видят, в какво положение се намират затворниците. Те били, както се научих отпосле, американците Скайлер и Мак Гахан и английският консул Баринг. Турците щом зачули, че пристигнали в Пловдив тия гости с намерение да обидат затворите, размътиха се още отрано да поуредят затворите, пометоха, поочистиха и постлаха на затворниците нови рогозини. Гостите обиколиха и посетиха всички затвори, поразпитаха затворниците: те дойдоха и пред моята стая и разпитаха ме защо съм задържан и как се държат с мен. Като видях, че ги придружава и гъркът д-р Вентило, нарочно поставен, по всяка вероятност за да рапортира за разговорите, разменени между гостите и затворниците, аз казах, че и сам положително не зная защо съм затворен: от досегашните ми изследвания едно само разбрах, че търсят причини да ме обвинят и за такива намират няколко статии, които съм писал и които не съдържат нищо вредно, и няколко руски книги, съчинения на Пушкин, които намерили в библиотеката ми. Колкото до положението ми в затвора, аз поне нямам причини да се оплаквам. Гостите си заминаха и аз останах в затвора утешаван от надзирателя, който от идването на чужденците прокобваше скорошното ми освобождение.

Не така обаче мислили моите следователи и обвинители. На другия ден ме извадиха пак на следствие, за да отговарям на нови обвинения.

„Ти си бил измислил за града Филибе ново име Пловдив и си го въвел в употреба между българите с цел да представиш града и околията му за български, за да им вдъхнеш желание и кураж да отхвърлят турската власт, та да направят Пловдив столица на българското царство”, беше новото ми обвинение.

Отговорих: „Названието Пловдив не е измислено; то е старо име на града, известно на народа по много места и го има забелязано и по старите книги, каквито се намират по манастирите като Бачковския и Кукленския, които са в гръцки ръце, па и у българската митрополия има такава вета книга, където е записано името Пловдив от преписвача на книгата.“

Следователят с надежда да намери в тази книга ново нещо за обвинение, на часа изпрати та я донесоха и аз му посочих мястото където бе отбелязано името на преписвача и на пловдивския митроплит, по времето на когото близо преди 300 години била преписана. Без да възрази на това, той прекрати следствието, за да го поднови на другия ден. Според както го раздули, Фехам ефенди настояваше да казва, че думата пловдивски в книгата била после вмъкната и не била със същия почерк, с който е писана книгата. Върху тази негова преценка между него и мен започна спор и той се принуди да занесе и покаже книгата в комисията на Селим ефенди. Там българските членове потвърдили, че написаната дума „пловдивски” е същия почерк като из цялата книга. След тази комедия предмет на следствието стана дружеството „Пчела”. Следователят настояваше да призная, че то било съставено с бунтовническа цел и че аз съм вземал участие в него. Разказах, че то е спестовно дружество, членовете на които са работници и малки деца, които си влагат в него спестените си дребни сумици за да им растат, а аз нямам никакво вмешателство в него. С това се приключи петото ми следствие.

 

По време на Априлското въстание Йоаким Груев е арестуван, но обвинението е отхвърлено.

 

С оригиналните правопис и пунктуация.

На изображението: Йоаким Груев

За Йоаким Груев прочети в Уикипедия тук

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.