ДАРЕНИЯ 2015 – 2018: Част от музейния фонд на Националната галерия с имената на дарителите

26.01.2019
Снимка 1

Националната галерия

представя

ДАРЕНИЯ 2015 – 2018

30 януари – 21 февруари 2019

Откриване: 30 януари, сряда, 18.00 часа

Двореца, І етаж

 

Изложбата

включва видово и стилово разнообразни творби. Тя е възможност публично да се обявят имената на дарителите през посочения период и да се изрази благодарност за проявената от тях щедрост към Националната галерия. 

Дарителството

в България има дълголетни традиции. Това благородно и родолюбиво дело е свързано и с формирането на националната художествена колекция още преди официалното създаване на Националната галерия като самостоятелна институция. Днес  най-големият художествен музей в България притежава над 42 000 творбина християнското изкуство,живописта, скулптурата, графиката, декоративното исъвременното изкуство  от страната, Европа,Азия, Африка и Америка. Значителна част от тях са дарения от български и чуждестранни институции и частни колекционери, от художници и техните наследници, от ценители.

Музеен фонд

През последните години музейният фонд се попълва епизодично със сравнително малко на брой откупки, но само за периода от 2015 до 2018 се обогатява с дарени от 44 българи и чужденцинад 360 произведения, приети след тяхната идентификация и оценени от експертите в галерията като притежаващи високи художествени качества.През 2018 бе получена по завещание голяма парична сума от живялата в Австралия българка Маргарита Занеф. Предстои да бъдат закупени произведения, с които да се попълни колекцията според професионалните критерии на музейните специалисти.

Първо дарение от колекция "Светлин Русев"

При откриването на изложбата „Дарения 2015 – 2018“ в Националната галерия в 18.00 часа ще бъде представено първото дарение от колекция „Светлин Русев“, направено от неговите наследници – дъщерите му Ралица и Милкана Русеви в присъствието на Анна и Ирина Лазарови.

За допълнителна информация: Боряна Вълчанова 0879 834 036

 

Наименование на творбите:

1. Иван Б. Иванов (1933), Структури, 2007, маслени бои, платно
Дарение от автора
2. Цено Тодоров (1877 – 1953), Портрет на Златка Ганчева Златева, 1930, маслени бои, платно
Дарение от арх. Ганчо Златев
3. Богомил Живков (1946), Ръката, из Време, бронз
Дарение от автора

 

Информация: Национална галерия

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.