"И ангелите ходят на баня": Мария Джелебова и Силвия Митовска в Баня старинна

03.10.2019
Снимка 1

10 октомври 2019 от 18.30

Баня Старинна,  бул. "6 Шести септември" №179 

На 10 октомври от 18.30 ч. в Залите за съвременно изкуство „Баня Старинна“  на бул. „6 Шести септември“ №179 се открива експозицията „И ангелите ходят на баня”, създадена специално за пространствата на старинната сграда.

Изкуствоведът Борис Данаилов определя проекта на фотографа Мария Джелебова с участието на керамичката Силвия Митовска като „ събитие в областта на съвременната визуална практика със своето концептуално решение и практическа реализация. Визуалния прочит на творческата биография на Джелебова, с интересни реализирани проекти, позволява констатацията, че и този път авторката не изневерява на своето естетическо и творческо кредо, чийто основен принцип е втъкаването на  деликатна и сложна метафорика във фотографския образ.

Парадоксалното название на инсталацията и нейното разгръщане в пространствата на „Баня Старинна“, провокира сетивата и  разкрива  основното авторово послание – срещата между ежедневното и рутинното с необичайното и необяснимото, между грубостта на земното и  безтелесната възвишеност на идеалното, между познаваемото и непознаваемото. Съпоставката между тези противоположни категории  е изведена чрез изчистените и деликатно разработени изображения на ангелски фигури, които ненатрапчиво, но същевременно категорично припомнят нашите човешки слабости, блянове и мечти, често пъти цветни, често пъти уязвими и потъващи в мрака. Елементи на инсталацията ни срещат с обекти, които са разработени по начин противоположен на техните основни практически характеристики. Баня, вода и налъми от една страна, ангели пазители на идеалните човешки въжделения под формата на хапчета от друга. Така тривиалността на обичайния предмет или ситуация е преобърната и  изведена в стилистиката на възвишена символика, както и обратното – идеалното се представя чрез образните характеристики на популярната предметност.  Тези характеристики, допълнени от съвършеното техническо изпълнение на фотографиите, създават магическия визуален ефект на инсталацията.

Художественото послание на Мария Джелебова властно напомня, че света, в който живеем, е съставен от сложното вплитане на причини, зависимости и ефекти, които не се поддават на завършен и окончателно обясняващ всичко анализ. Или:  „Човек никога не знае откъде започва и докъде завършва  едно нещо...”

Експозицията ще може да се види до 2 ноември от 11.00 до 19.00ч. всеки ден от понеделник до неделя.

 

Информация: Мариана Китипова, Връзки с обществеността, ГХГ - Пловдив

 

Борис Данаилов за проекта на Мария Джелебова

"И ангелите ходят на баня"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.