Визитна картичка: Николай Нейчев

03.07.2013
Снимка 1

Николай Нейчев е доцент доктор към Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, преподавател по руска класическа литература. Автор е на повече от петдесет литературоведски публикации в България и чужбина, посветени на идеологическата поетология на руската литература на ХІХ век.

Основните му научни интереси са насочени към проблемите на руския литературен месианизъм и в частност към творчеството на А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гогол, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевски, Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Автор е на монографиите: Ф. М. Достоевски ‒ Тайнствената поетика. Пловдив: Макрос, 2001, която е преведена и издадена в Русия (Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010); Литература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2009.

"Литература и Месианизъм" е наградена от Дружеството на пловдивските писатели (за литературна критика - 2009 г.)

e-mail: [email protected]