СЪВРЕМЕННО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ Сюжет за поучителен комикс

04.07.2013
Снимка 1

Имало едно време в една селска община кмет, секретар-бирник и учител. През периода на техния мандат настъпили гладни години и общината поискала да помогне на бедните с храна..

Като раздала много торби с жито най-после пристигнали седем бедняци.

Кметът им казал:

- Имам още 28 торби пшеница. Искам да ги поделя между вас. Почакайте да изчисля каква част ще се падне на всеки един.

Заловил се да смята кметът. Смятал и се тюхкал. А сиромасите веднага пресметнали колко им се пада, но не смеели да кажат каквото и да било, защото знаели, че кметът е образован и писмено може да смята по-добре. А кметът, грамотен човек наистина, но все пак слаб в сметките, разделил 28 на 7 така:

- Седем в осем – един път. И написал единица. От този остатък 1, той сложил пред него две и получил 21. И понеже 7 влизало три пъти в 21, той написал след тройката единица и казал:

- Всеки от вас ще получи по 13 торби жито.

Бедните селяни се зачудили, но били доволни, че ще получат повече. И първият отделил 13 торби, вторият отделил 13; за третия останали само 2 торби, а за останалите нищо.

Чудил се кметът, как може да е станало всичко това, когато той пресметнал точно! И позвънил на секретар-бирника да дойде и провери сметката.

Секретар-бирникът бил също много добър в сметките и казал:

- Това ще проверим чрез умножение. И умножил 13х7. Умножил го и обратно. Умножил той: 7х1= 7 и 7х3 = 21, а всичко събрал 21 + 7 = 28 и казал на кмета:

- Сметката е точна. Всеки ще получи по 13 торби жито, защото умножението дава 28, а и толкова жито има.

Наистина, толкова имало, но нямало как всеки да получи по 13 торби. Тогава повикали на помощ учителя.

- Ами това се проверява със събиране! – казал той и числото 13 написал седем пъти едно под друго. Събрал седемте тройки и получил 21, а след това събрал и седемте единици и получил седем; пак събира 7 и 21 и – точно пак сборът 28.

- Вярно е разпределено житото! – отговорил учителят.

Сега обаче всички се ядосвали на своето "деление, умножение и събиране", които давали по 13 торби жито, а нямало за всекиго по толкова. Останало само да се използва "изваждането".

И кметът извадил ония торби, които пречели да се раздели по-равно житото между седемте бедняци.

Идея за комикс по задача от забавна математика: ©„Диаскоп”