КОМИКС ОТ КИТАЙ В БЪЛГАРСКО ИЗДАНИЕ ОТ 1933

09.07.2013
Снимка 1
Нова икономическа политика - хората от низините и техните традиции: Зла птица, оризища и сцени от битовия живот на Китай в българска комикс лента.
 
ЧЕН И ЦЕО
 
В полето бе работен ден,
ала приятелите Чен
и Цео вместо да работят,
приказваха: и за живота
и за ориза, за коне
и за какво ли още не
те дълго шепнаха двамина,
та леко времето да мине!
Така залисани във спор
и интересен разговор,
те не усетиха как леко
една зла птица отдалеко
размаха шарени крила
и спря на тяхните гребла.
Ала когато Чен погледна
нагоре, неусетно седна
върху земята. Изведнъж
дори и Цео, храбър мъж,
до него редом се намери.
Но птицата крила разпери
та литна пак из своя път,
и ги остави да лежат.