Влада Урошевич: "Митология на съня"

11.07.2013
Снимка 1
Автор: Влада Урошевич (Р Македония),
„Митология на съня” , избрани стихотворения,
Издателство „Ерго”, София, 2013, 168 стр.
Съставителство, превод, предговор и оформление Роман Кисьов,
с предговор от (и под редакцията на) Любомир Левчев,
с графични колажи на автора – Влада Урошевич, създадени от него специално за това издание.
 
Изданието е подкрепено от международната литературна мрежа „ТРАДУКИ”.

 

„Ако поезията е игра, тогава един възможен ключ за поезията на Влада Урошевич може да бъде нейното разбиране като една игра, една безкрайна игра, една разкошна залъгалка, една голяма загадка, една фантастична спирала, която постоянно ни се открива с нови, а познати предели, където животът и светът варират между явето и съня, с всички негови исторически и митични пластове и феномени. С тази чудна и чудесна спирала, която като водовъртеж и като вихрушка се върти в нашето чувстване в безкрая, се ръкува един вълшебник. Този вълшебник е поетът Влада Урошевич.”

Матея Матевски

„Влада Урошевич отговаря на това свое царствено име. Той е един от последните чудотворци в световното царство на поезията, завоевател на сърца. (...) Поезията на Влада Урошевич не е скривалище на тайни. Защото самата тя е тайнство.  (...) Да, стиховете му са един безкраен празник на метафорите.”

Любомир Левчев

„Поезията на Влада Урошевич е експлозия на въображението, което ни отвежда в непознати, измислени или отдавна забравени, фантастични светове... Тя ни отвежда в загадъчното митологично време, в измерения, населени с чудеса и  вълшебства, където дори и мракът е озарен от тайнствена, приказна светлина. Това е една изключително свежа и модерна поезия, която е характерна с това, че винаги изненадва... Поезия на мъдрец, който вижда невидимото през очите на любознателно дете, което си играе с многоцветни и различни светове.”

Роман Кисьов

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Влада Урошевич е роден през 1934 г. в Скопие, Р. Македония. Поет, белетрист, есеист, преводач, литературен и художествен критик, съставител на антологии – едно от най-изтъкнатите, представителни имена на съвременната македонска литература и един от най-видните поети на Източна Европа.

Завършил е Философския факултет в Скопие. Бил е редактор в Телевизия Скопие и списанието „Разгледи”. Дългогодишен професор по сравнителна литература в Скопския университет. Академик – член на Македонската академия на науките и изкуствата, член-кореспондент на международната „Академия Маларме” в Париж, редовен член на Европейската поетична академия в Люксембург и член-кореспондент на Сръбската академия на науките и изкуствата. Член е на Македонския ПЕН-център и на Дружеството на писателите на Македония. На македонската литературна сцена се появява през 1954 г.

През 1959 г. публикува своята първа книга – стихосбирката „Един друг град”. Следват многобройни книги от различни жанрове: петнадесет поетични книги, седем – с критика и есета, пет романа, три сборника с разкази, две книги със записки и пътеписи, две книги за живописта. Цялото му многообразно литературно творчество е издадено в десет тома с избрани произведения (2004 и 2005 г.).

Носител е на редица престижни национални и международни награди, между които и правителствената награда на Р Франция „Княз на Ордена на изкуството и литературата” (1987 г.). Превеждан е на много езици в света, както в отделни книги, така и в многобройни литературни издания. Той самият е активен преводач, предимно от френски - превел е най-значимите френски поети от 19 и 20 в. Съставител е на многобройни антологии.

През 1969 г. Влада Урошевич е преводач (заедно с Десанка Максимович, която превежда Елисавета Багряна) от български на сръбски език на Антологията „Българска поезия на ХХ век” (от Яворов до Л. Левчев, съставителство и предговор: Милан Гюрчинов), която излиза в бивша Югославия, в Библиотека „Орфей” на едно от най-реномираните издателства в Белград – „Нолит”.

В България до сега поезията на Влада Урошевич е представяна с отделни цикли в литературната периодика, в превод на Йордан Ефтимов и Роман Кисьов, и са издадени две книги – „Поезия”, в превод на Кирил Кадийски (ИК „Нов Златорог”, 2006) и „Митология на съня”, избрани стихотворения в превод на Роман Кисьов (Изд. „Ерго”, 2013).

снимки от премиерата на книгата "Митология на съня", 28 май 2013, София: Владислав Христов