Нови книги: Татяна Спасова и "Бензинска станица"

16.08.2013
Снимка 1

Защо го наричат дълг, когато е отново любов?

Дебютната повест на Татяна Спасова "Бензинска станица" отваря прозорец към емоционалното битие на съвременния човек – космополит по дух и съдба, движещ се в културните среди на своето време, интелигентен, чувствителен, търсещ…

 Срещата на двама души – черногорецът Петър и българката Мартина – отключва вечния въпрос: може ли любовта (когато е истинска и споделена) да пребори житейските обстоятелства, които се изправят срещу нея. Героите ще извървят нелекия път до прозрението, че щастието не е егоистичен акт, не е капсулиране в свръхинтимното. Конфликтът между семейния дълг и искането на сърцето тук придобива друго измерение – сблъскват се две форми на любов и по-силна се оказва тази към детето. Трагичните нотки на раздялата са пречупени през мъдрото приемане на любовта като надбитийна същност, която „никога не отпада” - ако е истинска.

"Бензинска станица"  е книга, в която всеки тон звучи просто и искрено, като изживяна в сърцето и споделена история.

Силвия Димитрова

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Татяна Спасова е родена на 17 декември 1977 г. Завършила е Езикова гимназия „Б. Брехт”- гр.Пазарджик и английска и българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Занимава се с културен мениджмънт. Нейни проекти са реализирани в Швеция, Франция, Великобритания, Италия. Понастоящем живее във Франция. Има публикации на художествени текстове в сп. „Литературен форум”, „Списание 1” и интернет страници, както и преводи от английски език на български език и от български език на английски език. „Бензинска станица”, издадена през 2013 г., е нейната първа книга.