Божидар Пангелов: "Сред цъфтящите жасмини"

21.08.2013
Снимка 1

ти нямаше сянка,
а дихание,
което пулсира.
Кротък е здрача -
сън на дете
заспало при татко си
(след дългата приказка)
звън на идващо лято
във витата раковина.
Прегъни коленете си
и ще чуеш:
“Животът, който ни дадоха
живяхме го по различни
причини…”
И морето остана
на кръгове.
Потъна между
матовите звезди
(в мрамора).
Остава ни дългият път
към надеждата.
Потрепване –

отвъд.

рисунка: Лилия Пангелова