ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ: СТРАНИЦИ ИЗ МИНАЛОТО НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР

13.08.2013
Снимка 1

Втори по значение манастир след Рилския в България е Бачковският „Успение на Пресвета Богородица”. Бачковският манастир е и един от най-старите в България. Той е построен в 6591 г. от сътворението на света, или в 1083 г. от Рождество Христово. През това време България е била под византийско робство. Манастирът се нарича Иверски или грузински по народността на неговия основател грузинеца Григорий Пакуриян. Освен това нарича се още Петрички, по названието на местността където се намира, а днес е известен като Бачковски по името на съседното село Бачково. Край манастира сред една разкошна котловина е бързотечната река Чай, с много вкусна балканска риба.

Бачковският манастир минал за пръв  път във владение на българското царство по времето на цар Калоян в 1199 г. Иванко, убиецът на Асен I избягал в Цариград при тогавашният император Алекси Ангел III. Императорът Го посрещнал с голяма радост, обявил го за родственик, дал му името Алексий и го назначил за военен управител на Пловдив и Родопската област. Първите години Иванко бил верен на византийците, но като укрепил Родопите и събрал значителна и добре обучена войска от българи се обявил срещу императора в съюз с Калоян. Иванко превзел много земи – чак до Бяло море. След смъртта му тези земи влезли в състава на Калояновата държава. От тогава Бачковският манастир е приживял всички съдбини на българската църква и държава. Когато България се освободила от византийско робство  българските царе Иван Асен II и Иван Александър дарили Бачковският манастир със земи и привилегии (една от тях – да не се плащат данъци). Старинната църква-гробница е зографисана през XIV в. – по стените са изписани основателя Пакуриян и ктитора – цар Иван Александър. В притвора на съборния манастирски храм (съграден в 1604 г.) се намират ценни фрески на ликове с интересни богати старинни облекла. В тази обител са изографисани и антични философи даващи уроци от живота.

 В прекрасната галерия на старобългарската живопис сцената „Успение Богородично” в Бачковския манастир е от най-умилителните зографии.

Съставител: „Диаскоп”