АНАЛИЗИ НА СЮЖЕТИ И СИМВОЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СЪКРОВИЩНИЦА: Литературна програма на сцената “УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ПРИСНОДЕВА МАРИЯ”

15.08.2013
Снимка 1

Поверена от Христа на Иоан Богослов при разпятието на Голгота, св. Дева Мария била при него 24 години. С него била на проповед в Ефес. Посетила Атон, Кипър и на 72 години се представила в Иерусалим. Преди смъртта пожелала да види, настави и благослови апостолите и те, от местата, дето били на проповед, освен ап.Тома, по чудесен начин се събрали в Иерусалим; благословила ги и след три дни починала. С псалми и песни по обичая апостолите вдигнали смъртния одър с тялото и и го понесли към Гетсиманската градина. Стекъл се много народ. Песента на апостолите се сливала с песента на ангелите, които невидимо придружавали шествието. Светлина се спуснала над одъра. Озлобени, иудейските първенци пратили да разпръснат народа. Но облак се спуснал над тях и те чували пението, но не виждали шествието. Искали да изгорят одъра с тялото, но били поразени със слепота – светъл облак представящ я в премъдростта и, засенчил цялата процесия. По Божие допущение един свещеник, Адоний, успял да се промъкне и докосне до Свещения одър, за да го катурне.  Станало чудо:”Невидимо Ангел му отсекъл ръцете и увиснали на одъра и разкаял се, само по молитвите на апостолите – ап. Петър ги заздравил”. Повярвалите отпосле при гроба получавали изцерения. На третия ден от погребението дошъл ап. Тома и пожелал да се поклони на гроба. Отворили гробната плоча, а тялото не намерили. Св. Дева Мария се възнесла на небето по пророческите думи на св. цар Давид (Пс. 131,8). Майката Господня, е взета на небето с тялото си, както е било с праведния Енох. И оттогава гробът на св. Богородица в Гетсимания станал място за поклонения не само на християните, но и за езичниците, тъй като вестта за това събитие станала известна на целия Изток.

Из книгите на Митрополит Иларион: „Пространен православен месецослов”  и „Всевъзпяваната Света Богородица”