АНАЛИЗИ НА СЮЖЕТИ И СИМВОЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СЪКРОВИЩНИЦА: Примери и илюстрации – “Успение Богородично”

14.08.2014
Снимка 1

(статия на "Диаскоп"  публикувана  през 14.08.2013)

Сюжетът  „Успение Богородично” първоначално широко е бил представен в готическата скулптора през 13 век, особено на църковните порти в храмовете, посветени на св. Богородица и е важна тема в религиозното изкуство.

Типичното във формата на ренесансовата живопис се състои от два или три елемента, поставени един над друг. Св.Богородица е разположена в средата на въздушното пространство, където стои или е седнала на трон, пренасян от ангели, някои свирещи на музикални инструменти. Нейните ръце са в молитвен жест или простряни над този, към когото е устремен погледа ù. Фигурата на св. Богородица е обрамчена от ангели, образуващи МАНДОРЛА. Понякога е съпроводена от архангелите Михаил и Гавраил. Долу на земята апостолите са събрани при гроба като изумени гледат към небето или са потънали в скръб и сълзи. Сред тях може да се вижда и ап.Тома, който се изобразява, получаващ от Матер Божия пояс. Той е на колене  върху земята като държи или протяга ръце към края на пояса.

Присъстващите в сцената светци могат да се изобразяват както е прието при „Sacra Conversazione”. Гробницата е открита и  изпълнена с лилии или рози. Рубенс въвежда в сюжета мотива „ две жени събиращи рози”. Тези две фигури олицетворяват Марта и Мария. Третият елемент е образът на Бог Отец в небето (често обкръжен от херувими и серафими), очакващ да приеме св. Богородица.

В прекрасната галерия на старобългарската живопис сцената „Успение Богородично” с голямо умиление е предадено в Бачково. Според византийската схема  успението на Богоматер се изобразява в следния канон: Св. Богородица лежи умряла  на одър, под главата възглавница, ръцете и са скръстени на гърдите (дясната е отгоре), зад одъра в средата е Спасителят  в голямо сияние и небесен ореол. С дясната си ръка благославя, а в лявата  държи душата на Богородица, повита като бебе в пелени. Около Христос ангели със запалени лампади или два архангела; над Него ангел шестокрил, а на небето Богородица и два ангела. Около нея облаци, тя е развила пояса си и го дава на апостол Тома, който също е на облаци и се държи за пояса (и един ангел също държи пояса). Небето е разделено на две, виждат се звезди. Под Богородица - евреина Йефоний (свещеника Адоний), на когото Архангел Михаил прерязва ръцете с нож. От ляво и дясно две групи апостоли предводими от св.Петър и св. Павел, отзад светците се виждат и други лица – йерарси. Всички плачат опечалени.

Илюстрация: „Успение Богородично” от Андреа Мантеня (1431-1506) – италиански живописец и гравьор от епохата на Ранното Възраждане. През 1460 г. бил назначен за придворен художник в Мантуа, в резиденцията-център на хуманистичната култура в Европа.

Съставител: “Диаскоп”