ВЕСТИ ОТ „ДИАСКОП”

17.08.2013
Снимка 1

Управителният съвет на комикс дружество „Диаскоп” - Пловдив   направи анализ на дейността за последните пет години, започнала през 2008 г. с представяне на изданието и комикс изложба в Исторически музей - Пловдив.

 Ръководството отчете, че статиите за „Героят на праисторията” - плод на пет годишно проучване от кръга на комикс дружество „Диаскоп”  вече са завършен труд. Материала за „Скалните рисунки” отпечатан в юбилейния брой на „Диаскоп”(2008 г.) само бележи първия етап на това проучване, а нейната обща идея през изминалия период  свързваше художествената дейност на членовете от пловдивското дружество. След дискусия по този въпрос се оформи предложението: изводите да  се представят в цялостния си вид.

Но в завършения си вид общия труд ще се разкрие в самостоятелен печатан сборник, част от проекта „Умственото развитие на Европа в комикс изкуството”. Предвидено е отново представянето на сборника да се придружи с изложба (както при стартирането на проекта),  но в този случай тя да е закриваща. От беглото прелистване на статиите из официалния сайт на „Диаскоп” задължително трябва да се установява насоката на анализа, макар и  без  представа за изобилния фактически материал. Едва ли е нужно да се пояснява, че статиите в сайта представляват само незначителна част от проучванията на сътрудниците към „Диаскоп”, публикувани само с цел популяризиране на комикс изкуството у нас. Причината за такова решение е във връзка с поставената нова пет годишна тема  в дружеството, която с актуалността си налага старите проучвания да се изнасят в официалния сайт  схематично и опростено.

Ето класификацията на изследванията за периода 2008-2013 г.

  1. Изображения на зверове
  2. Образа на праисторическия човек
  3. 4 основни направления в трактовката на женските образи
  4. Олицетворения на природни сили
  5. Имал ли е някаква религия изкопаемия човек
  6. Фетишизъм
  7. Символика на цвета в изкуството на доисторическия човек
  8. Пейзажите на Андре Шере
  9. Скалните рисунки у нас и в чужбина
  10.  Български комикси за живота на диваци

 

„Диаскоп”