Диаскоп представя: Анелия Александрова и "Реминисценции от миналото"

23.09.2013
Снимка 1

Из архивите на Арт център Форум, София

изложба "Реминисценции от миналото" -  24 януари - 17 февруари 2013

Творческото послание на Анелия Александрова провокира изключително актуални за съвременното ни изкуство въпроси, свързани с осъществяването на духовната връзка минало-настояще, която е и крепежен елемент за провокиране на интереса към автентичния фолклор и нематериалното наследство по българските земи.

Серията творби, носеща заглавието “Реминисценции от миналото” е израз на вдъхновение, почерпено от традиционната маска и ритуалните маскарадни игри, които изследователите определат като материален израз на космогоничните, теогонични и антропогенезни представи за “Преход” в съзнанието на фолклорния човек. Участниците в маскарадните игри в зависимост от празника се именуват като “Старци”, “Ешкари”, Бабугери”, “Камилари”, “Джамалари” и др.

Чрез въплътената образност в творбите, художничката се докосва до творческия дух, поддържащ живота на българското нематериално и материално културно наследство. Чрез силата на живописния език се отваря път във времето и ние може да усетим древния пламък и крепежен елемент на традициите.

Творбите ни насочват към традиционното Маскиране, обозначавано още като “Преход” и “Хармонична връзка” на фолклорния човек с природата, подреждане на енергийните пластове, което познаваме и като ритуалното пречистване от зли сили.

Маската във всяка една от творбите се явява персонифициран “Образ на превръщането” и уловен миг, въвеждщ ни в тайнството на фолклорния ритуал и имащ за цел да постави ред в хаоса и посочи пътя към духовно пречистване.

Юлиян Райчев Ph. D    

Куратор на изложбата

снимки от откриване на изложбата с Юлиян Райчев, Ваня Атанасова и гости - Емил Колев, сп. Блясък


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Анелия Александрова e родена в София на 24.09.1979. Завършила е НХА, София. Бакалавър и магистър по „Стенопис”. От 2006 – Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства и член на секция „Монументални изкуства”, СБХ, София.

Реализации в областта на стенописта:  

2005     “Етно ІІ”, 270/360см, секо, акрил, фактури, частен дом, Сливен.

2005     “Етно І”, 250/650см, секо, акрил, фактури, частен дом, Сливен

2003     “Озарение”, 300/700см, секо,акрил, частен дом, София

2002     “Възраждане”, 300/600см секо,акрил, Заседателна зала в Университетска болница,  "Царица Йоанна", София

Реализирани проекти:          

2013      Рисуване на електрическо табло на ул. „Искър” № 15, София на конкурсен принцип във  връзка с проект  „Инвестираме в България” на ЧЕЗ България и „Галерия за модерно изкуство", София

Участие в национални, групови и специализирани изложби и търгове

2013    „Реализирани проекти”, изложба на секция „Монументални изкуства” на СБХ, Български културен център Братислава - Словакия, Братислава

2013   „Българско хартиено изкуство” – Хартиен арт фест София (Международно бианале на хартиенотоизкуство), галерия на СБХ, София

2013    „Крилете на корените”, изложба на секция „Монументални изкуства”, галерия на СБХ, София

2012    Трето Балканско квадринале на живописта „Митове и легенди на моя  народ", Стара Загора, 2012

2011    „Салон 2011”, (живопис), галерия на СБХ, София     

2011    „Арт код Кападокия”, (живопис), Археологически музей, София

2011   „Арт код Кападокия”, (живопис), галерия на СБХ, София

2011   “The art of Oleg Gotchev & The Development of Contemporary Bulgarian Mural Paintings”, KOA Art Gallery, Blaisdell Hall, USA.

2011   „Съвременна българска живопис”, (живопис), галерия „Амарте”, София.

2010  „Реализирани проекти”, фото изложба на стенописи, мозайки, витражи на секция

          „Монументални изкуства” СБХ, градинката пред Народен театър „Иван Вазов”, София

2009   „Квадрат, кръг, триъгълник”, изложба живопис на секция   „Монументални изкуства”,

            галерия СБХ, София.

2008   „Изложба-конкурс Cite International Des’Art ”, (живопис), галерия СБХ, София

2008   „60-години специалност Стенопис”, (живопис), галерия „НХА”, София

2008   „Кавалетно – Монументално”, (живопис), галерия „Трактарт”, Пловдив

2008   „Цвят и светлина”, Художествена Градска Галерия – Созопол (международна –дни на

           Унгарската култура).

2008   „Гергьовденска палитра”, галерия на ОДК, Поморие.

2007   Изложба живопис, галерия СБХ, София. и други изложби в София, Пловдив, Поморие и други градове в страната.

Самостоятелни изложби:

2013   „Реминисценции от миналото”, Национален Арт Център Форум, София

2007    „Моят приятел – кучето”, Унгарски Културен Институт, София

2007    „Образи от миналото”, Читалище „Просвета”, Поморие.

2005    "Кукери", галерия "Гая", София

2002    "Прекъснати полети" - живопис, Българо-американска кредитна банка, София

2001    "Настроения" - живопис, Женски дипломатически клуб, София

Анелия Александрова има участия в множество пленери и търгове. 

Носител е на наградите:  Финалист в конкурса „Инвестираме в България” на ЧЕЗ България и галерията за модерно изкуство София. Награда на журито „Пазител на традициите” 2012 в категория  „Изобразителни изкуства”-Млади. Победител в онлайн гласуване „Пазител на традищиите” 2011 в категория „Изобразителни изкуства” - Млади.

От 2008 участва в научни конференции на БАН. Автор е на редица публикации.

Каталози:  

Трето Балканско квадринале на живописта „Митове и легенди на моя народ” Стара Загора, 2012. – Художествена галерия – Стара Загора, 2012, с. 13. 

Трето Биенале на малките форми – Плевен 2006.–„ЕА”АД – Плевен, 2006, с.15.