ХРИСТО ЛАЗАРОВ: ЗА ФИЛАТЕЛИЯТА И ФИЛАТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В ГР. ПЛОВДИВ

02.10.2013
Снимка 1

Специално за "Диаскоп"

„Филателистите - чудаци или луди!” - така започваше една книга, посветена на филателията.

Може би по малко и от двете, но такива по света са поне около 40 милиона души.

В далечната 1840 година Английското правителство, за да уеднакви таксите на пощенските услуги, предложило да се събира пощенска такса в размер на 1 пени за писма с тегло повече от ½ унция. Идеята за това принадлежи на Роланд Хил. През месец Май 1840 година първите пощенски марки били готови за пускане в обръщение. След Великобритания пощенските марки влизат в обръщение в Швейцарските кантони - 1843 година; Бразилия, Финландия - 1845 година; Русия, САЩ - 1848 година; Франция, Белгия - 1849 година; България - 1879 година.

Едновременно с излизането на пощенските марки започва интересът към тяхното събиране, тяхното колекциониране. Появява се филателното движение. Пощенските марки стават отражение на изкуството, литературата, промишлеността, търговията, духовните и материални съкровища на човечеството. Така и в България след Руско-турската освободителна война се изграждат на базата на руските военно-полеви пощенски станций към Министерството на вътрешните работи специални пощенски отделения. От 1 май 1879 година се пускат в обръщение първите български пощенски марки - „ Сантими”, печатани в Русия. Започва и развитието на филателното движение в България, което поради определени обстоятелства е по-силно развито в Южната част - Източна Румелия с център град Пловдив. И така в 1893 година се основава първото „Българско филателно-разменно дружество в град Пловдив. През месец Октомври 1893 година излиза и първият брой на списание „Глас на българското тимброфилско дружество”. Трябва да отбележим, че преди това е излизало в Панагюрище списание „Тимброфил”.

 След основаването на дружеството в Пловдив започват активните връзки с филателния съюз в Париж, с филателни фирми в Германия и Англия. В печатницата на Христо Г. Данов се отпечатва първият албум на пощенските марки в България. Тук се появяват първите български търговци на пощенски марки, като те са в основата на създаването на дружеството. Още през 1894 година членовете на дружеството са участвували в международна изложба в Милано. В 1897 година филателистката и книжарка Пенка Генова, освен специалните листове с места за залепване на марките издавани в България, издава и първия каталог на марките от 1879 - 1896 година. Известният куриоз „Обърнатата конница” е открит в ст.1 на гр. Пловдив.

В годините след войните има развитие във филателното движение. Започват постоянни срещи на филателистите в Пловдив - всяка неделя в „Гражданския клуб” срещу кино „Балкан”. По-късно сбирките се провеждат в клуба „Есперанто” на ул. „Леонардо Давинчи” N 10.

В по-късни години движението се разраства, животът в него става по-интересен и пълнокръвен. Организира се кръжочна дейност, участия в национални и международни изложби - 1967 година - Първа национална младежка изложба; 1983 година - Общонационална изложба „България” - 83; 1988 година - V национална изложба „България - 88”.

Дружеството е наградено през 1973 год. във връзка с неговата 80 годишнина с орден „Кирил и Методий” - III степен. СБФ награждава дружеството с грамота и „Златна значка”. За живота и дейността на дружеството се пишеше в списание "Филателен преглед”, вестник „Отечествен глас”. В годините в дружеството активно са работили много знаещи и можещи филателисти: Веселин Нончев, Величко Хубчев, Тенчо Жеков, Стефан Стефанов, Елена Панайотова, Николай Бояджиев и много други активисти. Много от тях носеха и продължават да носят за дружеството награди от престижни изложби както в България, така и по света:

Стефан Стефанов - председател: „Червен кръст” - сребърен – Малага

Стефан Р. Стефанов - голям сребърен от Будапеща

Емилия Георгиева – „Пеперуди” – голям сребърен медал

Марко Панайотов, Никола Бояджиев, Стилиана Чепилева и много други награди, отличия, грамоти, плакети.

Въпреки някои негативни моменти и слабости в работата на дружеството през годините, то продължава да живее смислено и целенасочено. В настоящата година, която се явява и 120 - та от създаването му ние имаме 64 члена, с председател Стефан Стефанов. В ръководството са още филателистите: д-р Петър Георгиев, Филип Чакъров, Костадин Иванов и Христо Лазаров - секретар.

Филателията в град Пловдив има минало, с което се гордеем, настояще, с което живеем и бъдеще, в което вярваме и работим за него.