Иво Рафаилов: Първите две стихотворения от "Изброими изкушения"

10.10.2013
Снимка 1
завършихме по обичайния начин
 
Тя
ме гледаше в очите
 
и твърдеше, че е лесно
да се радваш на предлаганата обич.
 
Твърдеше още, че с радост
би лежала до добър писател.
 
Обясни как вижда,
че писателите са се
втренчили в смъртта.
 
Накрая бръкна в моята чаша
и каза: ще изям тази маслина.
 
Направи го
бавно,
 
за да видя
какво е,
 
когато
 
муха се
намърдва
в алена рана.
 
 
където погледът стига
 
Ти влезе в антикварното магазинче
където въздухът се проточваше в тъмни
галерии и попита за биография на Ескобар
(в този рудник ти влезе 
сред кални късове хартия).
 
Изглежда вярваше,
че животът е суров материал,
че може да служи като наръчник
на унищожението, огледало се
в оцеляването или точно обратното –
 
все едно. Но гората на това издание
е подгряла нечия печка, превърната в
приклади, коне, мебел, а може би просто
са отпечатали друг текст – точно този?
 
Ти разхвърляше биографии
на джазмени и революционери
и отмяташе мазен кичур зад ухото си.
 
Това ми помогна да видя, че въздухът е
кафяв като ръжда по желязна вана,
над чиито ръб някой е преметнал ръка.
 
А ти видя как в смога
на няколко страници черни траурни лимузини
прекосиха Неапол, понеже това ти препоръчаха,
а после отбеляза дъждовното небе над Кремъл
и над степта.
 
Тогава, отброявайки лев и педесе, разказа
за смъртта на Ескобар
“застреляли го на покрива на ниска сграда
както бягал от служителите на реда.
 
Едно от ченгетата отбелязало победата с два пръста
и на следващия ден му го върнали.”
“Това е жестоко”, каза продавачката.
 
“Тя е със сурова жестокост”, зад гърба ти допълни.
 
Но ти не беше жестока, ти знаеше всичко,
но ти липсваше тежестта му; тежест, която
въздържа порива на последователя,
тежест, която се задоволява с поклона,
тежест, която взимаш под мишница.
 
Видях те отново в кафенето надолу по улицата.
неаполските латернаджии стояха затворени
под бледи фенери и ръчки въртяха. 
 
 
 
Стихотворенията са от новата книга на Иво Рафаилов
"Изброими изкушения", София, 2013
издателство Пергамент и фондация Лексема
редактор: Галина Николова
автор на корицата: Иво Рафаилов
цена 5,50 лв
 
Изданието е спечелило конкурс на Министерство на културата
 

 
илюстрация: Георги Чепилев
 
Още за Иво Рафаилов тук