ЗА ИДЕЯТА НА КОМИКСА „ПРОКЪЛНАТАТА МОНЕТА” ПУБЛИКУВАН В ”ДИАСКОП” ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

26.10.2013
Снимка 1

Видният художник Пабло Пикасо в беседа с приятел пояснил защо датирал всичко което рисува: „Без съмнение ще възникне наука за човека – тя ще се стреми да проникне в човешкото същество посредством творящия човек... Аз често разсъждавам за тази наука и ми се иска да и предоставя най-пълна документация”. Човешкия стремеж да изучава своите действия и постъпки, като се мъчи да намери ред и система за тях е връстник на човешката мисъл. Нашето съвремие има вече цял куп науки които изучават и описват действията на човека като отделна единица и като член на обществото. Почти всеки човек въз основа на причинна връзка може да предскаже как ще се развият дадени явления. За любителите на комикси ще се обърне внимание, че в основата на Деветото изкуство е науката за логичните причинни  връзки. Ето защо може да се каже, че новото изкуство изследва явленията в обществения живот които не са случайни, но имат ред и система. Подобни причинни връзки съществуват и в стопанския и финансов живот, където общественият човек чрез своя труд въздейства върху предметите от материалния свят. Това е основната причина “Диаскоп” след 2008 г. да работи върху обединителната тема „Общество”.

Срещу парите с които човек разполага, може да получи всички необходими за живота продукти – днес, утре или други ден, докато парите му свършат. Съществува в обществения живот едно явление – размяна на един обект (пари) срещу други необходими за живота предмети. Цената обаче в различни места и в различно време е различна. Всеки се досеща, че дървата лятно време са по-евтини отколкото зимно, а през тежка зима са по-скъпи спрямо леката. Също така при неплодородна година хляба е по-скъп. Може да се вземе и друг пример: в голям град край който няма насадени лози – виното ще е по-скъпо защото се доставя отдалеч.

Важно е да се отбележи, че законите за народното стопанство в стара Гърция и Рим (при робския труд) бяха едни, през средните векове (при ръчната работа и слаба размяна) – бяха други, а през 20 век, епохата на машините, широките контакти и кредита – съвсем други. Днес, както се вижда от съкращаване на пространството посредством новите технологии и стремежа към единно глобално село са възникнали нови фактори в стопанския и финансов живот, от тук и в отношенията между хората в обществото. Ето защо се очакват обществени реформи и съвсем други закони.

През 2010 година излезе в ограничен тираж юбилеен лист на „Диаскоп” посветен на годишнина от българската типология на комиксите. Освен теоретичните публикации е отпечатан и кратък комикс на тема „Общество” – „Прокълнатата монета” (в сайта има публикувани репродукции от този комикс). В това комикс-есе се проследява пътя на една банкнота от ръка на ръка и какво извършва по своите дълги и потайни пътища. Ето какво пише за своята идея авторката на текста Стиляна Георгиева: В своята творба се постарах да покажа какво поражда сребролюбието: тревоги, кавги и войни, защото парите освен стойностен знак в стоковото обръщение, определят отношенията между хората. А алчността мери сегашните блага с желанието за бъдещи, като счита първите за нищожни в сравнение с непридобитите”. Интересна метафора бе отхвърлена от художествения съвет на пловдивското комикс дружество поради ограничения обем на юбилейното издание: маскирани крадци застрелват в банка момиченце търсещо майка си сред разстроените заложници. Темата за грабителството остана в кадъра при заложния магазин, в който  алчните пръсти на собственика-мошеник (ограбващ бедна старица)  приличаха на граблива птица римувани с комплекта вилици на витрината. В комикса „Прокълнатата монета” се проследяват начините за придобиване на парите – ТРУД, ГРАБИТЕЛСТВО, ЗАЕМИ С ОПРЕДЕЛЕНА ЛИХВА И СРОК, ДАРЕНИЕ, ПЕЧАЛБА  и др. Много интересен е абзаца за фалшивата пара, която няма никаква стойност, а само вреда за този който тайно е пуска в обръщение (както и излъганите потребители), защото се сравнява с открадването и фалшифициране  на творчески трудове. Но трябва да се прави разлика между инвенция и творчество на перафразиране, особено в сегашната епоха когато всеки иска да е творец. Поп артистите посочиха пътя за излизане от тази творческа криза като рисуваха отбелязвайки честно "по четката на еди кой си автор". За тази искреност парафразиращите им творби са оценени с космически цени.

Автор: Георги Чепилев

На заглавната репродукция: Анди Уорхол по творба на Мунк