ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ВЪВЕЖДАНЕ В ХРАМА, СВ. ДЕВА МАРИЯ

20.11.2016
Снимка 1

Първа публикация в "Диаскоп"- 21.11.2013

Като станала на 3 години, родителите на света Дева Мария, праведните Иоаким и Анна, изпълнили обещанието си да я посветят на Бога. Придружена от дружки и родственици от Назарет, довели я в Иерусалим и тържествено я въвели в храма. Сама изкачила 15-те стъпала при входа, показващо готовността ù да служи на Бога. Посрещнал я свещеник Захарий, баща на Иоан Предтеча, и по внушение свише я въвел в Светая Светих, най-вътрешната част на храма, дето се пазела златообкованата ракла със скрижалите на Завета, златната стомна с манна и Аароновият разцъфнал жезъл. А там – в Светая Светих – влизал само първосвещеникът и то веднъж в годината. При храма имало здание на 3 ката с по 30 стаи за обреклите се да служат на Бога девици, вдовици и назореи. В девическия отдел постъпила св. Дева Мария. Учила четмо и изучавала св. Писание. Под ръководството на други девици усвоила ръкоделие – плетиво, шев, тъкан, и пребивавала в молитва, молила се в Светая Светих. По думите на блаж. Иероним от ранно утро до 3-ия час (10 часа наше време) тя била на молитва. После (до 9-ия час) работила ръкоделие и четяла Писанието, после отново на молитва, докато ангел в кошница ù донесе храна по чудесен начин, както прор. Авакум занесъл на пророк Данаила, а от определената и храна раздавала на странници при храма. Тъй под небесно покровителство на архангел Гавриил тя била до определената възраст, когато свещениците счели, че трябва да си отиде. Но тя заявила, че желае да посвети целия си живот на Бога. Съгласно обичая в такъв случай, за охраняване в девство, свещениците я поверили на грижите на стареца – праведния Йосиф, неин родственик.

Този ден е ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж.

Из „СИЯНИЕ НА СВЕТОСТТА” от Митрополит Иларион

Бележка на редакцията: Този сюжет се среща в съкровищницата на западно европейското изкуство от 14 век или като отделна сцена, или като цикъл от сцени из живота на пресвета Богородица. Най-често е изобразено как 3 годишната св. Дева Мария изкачва стъпалата на храма. 15-те стъпала ни напомнят и за 15 степени от псалтира - от 119 до 133 псалом. Праведните и родители заедно с множество любознателни стоят в подножието на стълбата.

Прочутата творба на Тициан, днес намираща се във Венецианската академия, е рисувана между 1534 и 1538 година. За нея Вазари пише: „Св. Дева Мария се изкачва по стъпалата на храма с много лица, нарисувани от натура”.

 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics