ДЕНЧО ВЛАДИМИРОВ: "САТИРИЧНИ ЕЛХИ" - пратка № 2

07.12.2013
Снимка 1


 ТРУДНОСТИТЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Дипломатът е човек, който  едва в банята може да свали  във ваната  и вратовръзката си.


БИОГРАФИЧЕН РОМАН

Чест, която се оказва при сложилата се  вековна  литературна традиция на най-големите умове на човечеството и на ... най-големите му негодници.


ВОДЕЩ НА РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

Това е човекът пред микрофона или камерата, който напразно се опитва да вземе думата от поканените от него събеседници в студиото. Е, понякога успява веднъж-дваж да вмъкне цяла сричка, друг път някакво възклицание или  кратка въздишка, но платените реклами - винаги!

 
КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ДИКЦИЯТА ПРИ АРТИСТИТЕ

Дикцията   е онова, което до едно време артистът притежава благодарение на усилията на преподавателите му в театралния институт. След това,  благодарение на усилията на зъболекарите и зъботехниците - майстори на протези.

ЕКСПЕРТ

Това е всеки мъж пред  изложбените експозиции с питиета  по панаири и  изложения. И  още- експерт  е всяка жена пред експозициите с шапки, обувки и ... панталони!

ДИКТОРИ В ТЕЛЕВИЗИЯТА

Мъжът и жената пред телевизионната камера, които служебно са задължени да четат и глупости, но без да губят възторженото изражение на лицето си!

НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО

Правдата, както се пише в учебниците, е Главният бог на правистите по света. Но с толкова малко поклонници и  жертвоприношения!

КОМБИНИРАНИ ПРЕДАВАНИЯ

Най-разпространеният вариант за слушане на предавания на десетина телевизии  и още толкова радиа едновременно  -  във всеки панелен жилищен блок.

ЛИБРЕТО

Жанр, в който се описва накратко съдържанието  на филм,  театрално  или оперно представление. Либретото е известно от векове със своята  неограничена свобода! Така, например, в либретото на всяка опера се смята за съвсем естествено прободеният с кинжал през сърцето главен  герой да пее след това четвърт час без да падне.