НОВИ КНИГИ: Марин Бодаков и "Северна тетрадка"

17.12.2013
Снимка 1

Излезе от печат новата книга със стихотворения на Марин Бодаков "Северна тетрадка" на Издателство за поезия ДА, София 2013. Художник на изданието е Кирил Златков, редактор - Илко Димитров.

Книгата е написана в Писателския и преводачески дом във Вентспилс, Латвия.

 

"Северна тетрадка" е първата книга на Издателство за поезия ДА.

Започва с цитат:

„ - Да, вие сте чудесен детски писател – казва, - защото според мен не пишете, а превеждате. Вие търсите вдъхновение там, където децата не могат да пристъпят, и превеждате на техния език хубавите неща, които сами са им недостъпни. Нашите спомени…”

Сандро Веронези, „Силата на миналото”,
от италиански Нева Мичева

 

Завършва с речник:

П о е з и я - Имам религиозно отношение към нея. Като към наместник на тишината сред хората, гарант на простора между тях, все по-често единствен източник на дълбочина.

Х у м о р - Мекото оръжие, което ми е липсвало в битката с необоснованите страхове.

Л ю б о в - Да се забравиш в друг, направо да си друг, спокоен. (И думите да са от само себе си.)

П и с а т е л - Професията на повечето ми приятели.

М о р а л - Когато свободата си поставя разумни ограничения.

Б о г - Определението, което последно написах тук. Това, което ме предпазва от самодостатъчността. Всъщност Неопределимото над нас.

П о л и т и к а - Място на разочарования, което ме научи, че светът може да се подобри единствено с малки стъпки, направо с точици.

Щ а с т и е - Да са здрави и радостни близките ми. Близостта ни да е усамотение.

С т р а д а н и е - Всяка тайна.

К р а с о т а - Горестта от отлитането на времето. И дъщерите ми.

В о й н а - Винаги зад ъгъла. В този речник думата война замества ли думата смърт?

Ж е н а / М ъ ж - Граничният контрол върху вътрешните ми граници е отдавна премахнат. Визата е за конкретния човек.

Б ъ л г а р и н - У нас или по света преди всичко съм баща и син, спътник на Зорница и литератор, после българин.

 

Посветена е на съпругата на поета Зорница Христова.

 

Изданието е спечелило конкурс на
Министерството на културата.

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

М а р и н Б о д а к о в (1971, Велико Търново) е автор на пет стихосбирки, между които „Обявяване на провала” (2002), „Ангел в зоопарка” (2008) и „Наивно изкуство”, отличена с националната награда „Иван Николов” за най-добра поетична книга през 2011 г.

През 2013 книгата му с интервюта “Преведе от...” получи Годиш- ната награда на Съюза на преводачите в България. Литературен редактор на вестник “Култура”. Редовен преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”.

Съдружник в „Точица” - издателство за  детска образователна книжнина.

 


 

редактор: Христина Мирчева