НОВИ КНИГИ: Начо Христосков и "Последното писмо до Бог"

28.12.2013
Снимка 1

Основните теми в тези сравнително къси разкази са онези най-значими неща, които съпътстват човешката личност от раждането ù до смъртта. Героите са наши съвременници, живеещи в различни по мащаб населени места. Те са представители на най-различни възрасти, професии и етноси – от деца, до отиващи си от живота старци, от хора на физическия труд до съдии и министри, от българи до роми.

Носители на различна индивидуална ценностна система, озовали се в различни ситуации и състояния, те поставят въпроси за смисъла на битието си. Не случайно никой от тях не е обозначен с  лично и фамилно име, а е символен носител на житейски светоглед, на своя „концепция” за живеене и разбиране на значимото и незначителното, на преходното и непреходното, на вярата и безверието.

 

"Последното писмо до Бог", изд. "Хермес", 2014

Сборникът с разкази е спечелил конкурс на Община Пловдив "Помощ за книгата".