Начо Христосков: МЪЖЪТ ОТ ХЪЛМЧЕТО КРАЙ МАГИСТРАЛАТА

28.12.2013
Снимка 1

Порите на настръхналия от свистенето на автомобилните гуми сиво-черен гръб на магистралата дишаха на пресекулки.

Голото крайпътно хълмче и силуетите на селските къщи зад него изглеждаха като пейзаж, изваден от детско рисувално блокче.             

Профучаващите в този участък с бясна скорост шофьори едва ли забелязваха стърчащата като паметник на небесния фон  човешка фигура отгоре.

От много месеци мъжът стоеше  изправен върху хълмчето. Лицето му беше сурово и безмълвно. Стойката на тялото му беше напрегната. Краката му издаваха готовност всеки един момент да скочат надолу...

Защо стоеше от изгрев до залез върху хълмчето и защо очите му се взираха така остро във всеки задаващ се автомобил, не знаеше никой от съселяните му.

Никой не го питаше, а и да го попитаха, нямаше да отговори. Мъжът не беше споделил и не беше казал нищо дори и на жена си...

Помнеше номера и марката на черния джип по-добре и от собственото си име. Помнеше и номера на съдебното дело, и фалшивата експертиза за скороста, и изцяло оправдателната присъда...

Хиляди пъти беше умирал под гумите на някой от автомобилите...

И сега вече никаква сила и закон на света не можеха  да го спрат, когато най-сетне лъскавият черен джип  се зададе, с цялата насъбрана мъка и ярост да се хвърли от хълмчето върху него... И със собствените си ръце да счупи като кибритена клечка врата на шофьора, прегазил на това място детето му преди година.

 

Разказ от новата книга на Начо Христосков
"Последното писмо до Бог", изд. "Хермес", 2014

 

илюстрация: Георги Чепилев

снимки: Мая Любенова

 


 

ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Начо Христосков е  завършил  Българска филология в ШУ „К. Преславски”. Работил е като нощен възпитател в Родопите, организатор в младежки дом и в сферата на културата, билд-редактор, организатор маркетинг и реклама. От 1992 до 2001 г. е бил директор и управител на най-старото българско книгоиздателство – „Христо Г. Данов”, Пловдив.

Имал е периоди на безработица и преди и след 10-ти ноември 1989 г.

До 1990 г. не му е издавана книга. Публикувал е в почти всички хартиени и електронни литературни издания. Автор е на следните книги:

"Дъх на ягоди, полъх на любов и телеграма" –  сб. новели, 1990 г., изд. „Христо Г. Данов” Пловдив

"Подхвърлянето" – роман, 1995 г., изд. „Христо Ботев” София

"Слънчевото куче" –сб. разкази, 2000 г., изд. „Летера” Пловдив

"От пролуката до гроба" –  сб. разкази, 2010 г., изд. „Жанет 45” Пловдив

"Разкази за Иван" - изд. "Летера", 2014

"Последното писмо до Бог" - изд. "Хермес", 2014

Участвувал е в Международни писателски срещи в Германия, негови творби са превеждани на немски език. Живее и работи в Пловдив. Председател на Дружеството на писателите в същия град.

 


 

редактор: Христина Мирчева