по заглавие   по съдържание

ФАКТОРИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА

18.01.2014
Снимка 1

България през 12 век е  с население 6 милиона, толкова е било и населението на Англия. Но през 20-ти век България пак е 6 милиона, а Англия благодарение на индустриалната революция е достигнала 48 милиона и 450 милиона с колониите.

Раждаемостта във всички времена и народи е била в пряка зависимост от съществуващите социални и икономически условия и особено от личния и обществен морал. При добро благосъстояние на народа се сключват много повече бракове и раждаемостта се увеличава.

Ако  се вгледаме в завещанията на вековете ще забележим интересен режим от миналото, въведен в различни държави и у нас.

За ограничаването на бързо намаляващите бракове и раждаемост  давали заеми, но не в пари, а в бонове или купони: с тези бонове младоженците набавяли необходима покъщнина, дрехи, инструменти за упражнявана професия или за посрещане на други битови грижи. Сумата била значителна. Този заем се изплащал постепенно в течение на десетина години. Обаче при раждането на дете една част от него се опрощавал. А за всяко следващо дете с геометрическа прогресия се увеличавали и процентите  намаляващи  заема.

Материалните предимства които предлага този закон са значителни. Тази мярка има неоспорими социални и икономически предимства. Тя е една психологична наличност, особено за нашата младеж, която във времена на икономическа криза познава само горчевината на борбата за живот.

Един такъв подобен заем (макар и отпуснат не само за брак, но например за участие в обществения живот на страната), ще позволи на младите (които не са заинтересувани от политика и избори) да вкусят радости, а не да не виждат перспектива в своята страна.

 

„Диаскоп”

Илюстрация: Георги Чепилев