по заглавие   по съдържание

НОВА ЕВРОПА: На екзарх Стефан (1878 - 1948)

08.02.2014
Снимка 1

На иврит холокост означава жертвоприношение. По време на Втората световна война загиват в концентрационните лагери около шест милиона евреи. И когато всички правителства в Европа запазват мълчание, само в България се обявяват против депортацията и се спасяват 50 000 евреи.

Цар Борис, опирайки се на всенародна подкрепа, не разрешава евакуацията на евреите от пределите на страната. Сред интелигенцията, по подготовка на спасяването, са писателите Елин Пелин, Тодор Влайков, Елисавета Багряна, Николай Лилиев и много други. Сред политиците, като представител на държавната власт, се споменава Димитър Пешев. Разбира се, писмото е подписано от 42 народни представители.

Българската църква, начело с екзарх Стефан и Пловдивски митрополит Кирил, се застъпва силно за евреите. Отслужват се литургии и молитви за спасяването на евреите.

Представителят на църквата, екзарх Стефан, е роден през 1878 г. в Широка Лъка – Родопите. Завършил е семинария в Самоков, Духовна академия в Киев и е специализирал в Швейцария, в Женева и Фрайбург. Оттам добива титлата доктор по философия. Голям оратор и автор на множество книги и статии. През 1948 г. е принуден да си подаде оставката като екзарх. Умира, интерниран в с. Баня, Карловско през 14 май 1957 година. Ето спомените на професор Илия Бешков за екзарх Стефан:

„ И на времето аз си бях християнин. Като добър християнин ухапах г.г. Стефан, но не от Синода. А знаеш ли как Стефан ми върна? Наскоро след като се отпечата моята карикатура за него – „Срещнаха се и не се познаха”, имаше голям прием на писатели, художници и журналисти. Ама подбрани. Цъфна и екзархът. Аз го наблюдавах скрито и видях как ме посочиха: ей това е Илия Бешков. Той тръгна към мене, издут като гемиджийско платно. И ми сграби ръката усмихнат: - Талант! Голям и чист талант сте вие, господин Бешков. Помнете, че съм го предрекъл: вие ще бъдете голямата гордост на нацията... (и художникът получил екзархийски подарък с благослов – светата Библия). Видя ли сега?... С една карикатура аз не само осмивам една личност: аз я утвърждавам – най-малко, защото признавам нейното съществуване и ù отдавам значение. Екзархът с интуиция и дълбока интелигентност бе схванал тъкмо това. Който ме лишава от правото да го направя тема на една карикатура, той се самолишава от възможностите да бъде третиран като личност.” (из „Словото на Бешков”)

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА „ДИАСКОП”: НОВА ЕВРОПА (из статия на екзарх Стефан)

Свидетели сме на големи и съдбоносни събития. Лентата на историята се движи с неуловима бързина. Това, което преди една година не можеше да се допусне, днес е една действителност. Политическата постройка на Европа след 1918 година е очаквала сякаш само един удар, за да се събори в развалини.

Естествено е след всичко това, което става, да си зададем въпросът, какво ще представлява от себе си утрешна, нова Европа?

От това, което се говори и пише у нас и другаде, може да се заключи, че утрешна Европа ще бъде видоизменена до неузнаваемост. Казва ни се, че не само политическата, географска и стопанска, но и духовната карта на Европа ще бъде прекроена наново, ще се създаде един нов международен и обществен ред, който ще почива на по-солидни и по-трайни основи. Нова историческа страница се открива. Политическата, икономическата, дори и религиозна архитектоника на Европа от 1919 потъват безвъзвратно в коша на историята. Ще стане преоценка на много ценности, които до сега се смятаха незиблеми и абсолютни. Ще бъде създадена нова ера. Нов свят се ражда, нова култура идва.

Така слушаме да се говори и пише. Наистина, всички ние, кой повече, кой по-малко, чувстваме, че със събарянето на диктатите-договори идва нещо ново в света. Събарянето на тези договори е вече самò по себе си нещо ново, нещо голямо и съдбоносно...

Новата летопис на Европа трябва да бъде написана с един наистина висок дух. Тя трябва да бъде написана от нови хора. Не от хора с озлобени и тъмни души, а от такива, които са се издигнали над низките чувства за реванш и са стигнали до нравствено величие да покажат на човечеството виденията на един нов свят, в който легитимните права на личността и на националните цялости ще бъдат нерушима политическа догма. Един свят, в който да се даде възможност за пълен разцвет и възход на творческите сили на народите, тъй, че всеки от тях да зазвучи с дадения му от Бога глас в общия хор на народите.

 

©"Диаскоп"

На илюстрациите:

Портрет на екзарх Стефан от изложбата на Георги Чепилев "Нощна стража", 2007 г. ГХГ - Пловдив (Иконна зала)

Карикатура от проф. Илия Бешков